Otvoren prvi akreditovani program obrazovanja za sticanje vještina za upravljanje ljudskim resursima
06.09.2018

Ceremonijom svečanog otvaranja, koja je održana 05. septembra 2018. godine u Upravi za kadrove, otpočela je realizacija prvog akreditovanog programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Prisutne je, u ime organizatora, pozdravila direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković. U uvodnom izlaganju prisutnima se obratila i ministarka javne uprave Suzana Pribilović koja je svojim obraćanjem ukazala na važnost upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi i značaj ovog Programa koji započinje u trenutku kada je Vlada Crne Gore u potpunosti posvećena reformi javne uprave i stvaranju moderne, servisno orjentisane uprave koja će doprinijeti ukupnom društvenom razvoju zasnovanom na znanju. Na ceremoniji su se još obratili i Plamena Halačeva, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, zatim NJ.E. ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Alison Kemp, Paul McCallion, ekspert NICO projekta iz Sjeverne Irske i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić.

Generalni sekretar ZO je posebno izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da značajan broj polaznika Programa obrazovanja dolazi iz opština, što ukazuje na spremnost rukovodnih struktura u lokalnim samoupravama da rade na razvoju i jačanju stručnih i administrativnih kapaciteta u upravljanju ljudskim resursima u svojim opštinama. Naglasio je i da pravni okvir koji je bio u primjeni do kraja 2017. godine, po pitanju uređenosti službeničkog sistema na lokalnom nivou, nije bio odgovarajući, što je onemogućavalo uspostavljanje efikasne funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Zajednica opština je u kontinuitetu ukazivala na nedostatke u zakonskom okviru u dijelu uređenosti službeničkog sistema na lokalnom nivou sa konkretnim predlozima kako da se zakonom urede ova pitanja, jer shodna primjena odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima nije bila moguća u značajnom broju pitanja zbog specifičnosti službeničkog sistema na lokalnom nivou“ – istakao je Bojadžić.

Podsjetio je da je krajem 2017. godine donešen novi  Zakon o  lokalnoj samoupravi, kojim su uređena specifična pitanja službeničkog sistema na lokalnim nivou i time eliminisane pravne praznine koje su bile razlog za njegovo donošenje. Primjenom novog Zakona, uz shodnu primjenu dijela odredaba unaprijeđenog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, obezbijeđen je adekvatan pravni, institucionalni i finansijski okvir za rad na unapređenju funkcije upravljanja ljudskim resurima na lokalnom nivou, što će svakako biti i u funkciji sprovođenja Plana optimizacije broja zaposlenih i racionalizacije poslovanja javne uprave.

Prepoznao je da će se realizacijom Programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina za upravljanje ljudskim resursima napraviti novi važan korak na implementaciji pravnog okvira i uspostavljanju moderne funkcije upravljanja ljudskim resusrima, što je preduslov za efikasno funkcionisanje javne uprave, pa i lokalne samouprave.

Program će pohađati 25 državnih i lokalnih službenika, kroz intezivnu edukaciju u trajanju od četiri mjeseca. Program će realizovati 13 predavača, renomiranih stručnjaka iz javne uprave, privatnog sektora, akademskog svijeta i nevladinog sektora.

Kategorija: