Potpisan Sporazum o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Zajednice opština Republike Turske
17.08.2018

U Podgorici je 17. avgusta, potpisan Protokol o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Zajednice opština Republike Turske.

Protokol su potpisali predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Veselin Grbović i generalni sekretar Zajednice opština Republike Turske Hajretin Gungor.

Smatram da ćemo kroz ovakvu saradnju i razmjenu iskustava na određenim projektima, upravo doprinijeti ostvarivanju ključnog cilja, odnosno decentralizaciji, za koju se zalažu i Crna Gora, a siguran sam i Turska.  Efikasna i moderna lokalna samouprava, kao krajnji cilj i osnov demokratskog društva, svima nama treba da bude u fokusu pažnje, a potpisivanje ovog Sporazum tome svakako doprinosi“, rekao je predsjednik Grbović obraćajući se prisutnima.

Generalni sekretar Zajednice opština Republike Turske Hajretin Gungor, naglasio je da je Sporazum o saradnji između zajednica opština, dodatan podsticaj za već dobre odnose. On je naveo da bi volio da, uz postojećih 13, i ostale crnogorske opštine potpišu sporazume o bratimljenju sa gradovima iz Turske koji su članovi asocijacije koju predstavlja.

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji ozvaničena je međusobna saradnja koju su ove nacionalne asocijacije imale u prethodnom periodu, te je na ovaj način saradnja podignuta na još veći nivo, u cilju dinamičnijeg razvoja asocijacija, opština i, u konačnom, zadovoljenja potreba građana.

Aktivnosti će biti usmjerene na razmjenu iskustva, znanja i informacija, zajedničkom organizovanju stručnih posjeta, konferencija, radionica i drugih oblika razmjena iskustava i znanja o pojedinim temama od specifičnog značaja za opštine. Biće prikupljane i razmjenjivaće se informacije zainteresovanih opština obje zemlje u cilju uspostavljanja i održavanja međusobnih partnerstva i bratimljenja; iniciranjem i predlaganjem saradnje u oblasti kulture, sporta, nauke, kao i svim drugim oblastima koje su od zajedničkog interesa.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovala je i  ministarka javne uprave Suzana Pribilović, zamjenik ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Bleda Kadjar, kao i koordinator TIKA-e za Crnu Goru Enver Resolugulari.

U delegaciji Zajednice opština Republike Turske bili su i predstavnici grada Gaziantepa na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Latifom Karadagom, koji su, nakon potpisvanja Sporazuma,  posjetili i gradove pobratime u Crnoj Gori – Cetinje i Kotor.