Sastanak predsjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope sa predstavnicima Delegacije Crne Gore pri Kongresu
25.07.2018

U Zajednici opština Crne Gore je 25. jula t.g. upriličen sastanak Gudrun Molser Tornstrom, predsjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i Andreasom Kieferom, generalnog sekretara Kongresa sa šefom Delegacije Crne Gore pri Kongresu Petrom Smolovićem, predsjednikom Opštine Bijelo Polje i članom Delegacije Dragoslavom Šćekićem, predsjednikom Opštine Berane. Sastanku su prisustvovale i Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Jelena Borozan, savjetnica za razvoj ljudskih resursa u Zajednici opština.

Predsjednik Petar Smolović je poželio dobrodošlicu i izrazio zadovoljstvo zbog posjete predstavnika Kongresa. Upoznao ih je sa aktivnostima na polju sprovođenja reformskih procesa i primjeni evropskih standarda u oblasti razvoja lokalne demokratije, a naročito u odnosu na Evropsku povelju u lokalnoj samoupravi i druga dokumenta Savjeta Evrope. Kazao je da su lokalne samouprave preduzele značajne aktivnosti na planu jačanja transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti na lokalnom nivou, što je i prepoznato u posljednjem Izvještaju o lokalnoj demokratiji u Crnoj Gori. Kazao je da je unaprijeđena oblast profesionanog razvoja, kao i da su značajni pomaci u dijelu borbe protiv korupcije. Doneseni su lokalni akcioni planovi i priručnici u vezi sa tom oblašću, a u kontinuitetu se organizuju obuke za lokalne službenike i namještenike na temu borbe protiv korupcije. Istakao je da je u toku optimizacija broja zaposlenih u javnom sektoru, te da je predviđeno da se do kraja godine broj zaposlenih smanji za 5%, odnosno dodatnih 5% do kraja 2020. godine.

Na sastanku je razgovarano o intenziviranju saradnje između Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti i lokalne samouprave u Crnoj Gori. Predstavnici Kongresa su iskazali spremnost da pruže podršku procesu reforme javne uprave u odnosu na razvoj lokalnih samouprava i pozvali predsjednike da prisustvuju sjednici Kongresa koji će se održati u novembru tekuće godine u Strazburu, gdje će imati priliku da predstave pozitivnu praksu u oblasti unapređenja lokalne demokratije u Crnoj Gori.