Održane obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“
26.06.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su tri regionalne obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“.

Obuke su organizovane na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine i to u Opštini Nikšić, 30. maja, za službenike centralnog regiona, u Opštini Tivat, 15. juna, za primorske opštine i u Opštini Mojkovac, 20. juna 2018. godine, za opštine sjevernog regiona.

Obuke su organizovane sa ciljem da se službenici upoznaju sa procedurom sprovođenja Analize uticaja propisa (RIA – Regulatory Impact Assessment) prilikom izrade nove regulative i strateških dokumenata.

Ciljna grupa za obuku su bili glavni administratori, starješine organa, odnosno službi, službenici koji učestvuju u pripremi propisa i regulatornih rješenja, ali i drugi zainteresovani službenici.

Na obuci su predstavljena osnovna pravila u pripremi RIA-e, kada je treba koristiti, koliko treba da bude detaljna i koji su to osnovni elementi i koraci u njenom sprovođenju. Predstavljen je i način procjene fiskalne implikacije i troškova implementacije rješenja koja su predviđena regulativom. Bilo je riječi o sagledavanju posljedica donošenja nove regulative i efekata koje može imati na sistem u cjelini, poslovni ambijent, odnosno na funkcionisanje lokalne administracije i interese građana.

Predavači na obuci su bili Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, Jelena Jovetić, načelnica Direkcije za unapređenje poslovnog ambijenta i Ivan Radulović, načelnik Direkcije za sprovođenje analize procjene uticaja propisa iz Ministarstva finansija Vlade Crne Gore.

Obukama je ukupno prisustvovalo 60 polaznika.

Kategorija: