Model „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“ dostavljen opštinama na korišćenje
19.06.2018

Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 14.06.2018. godine, utvrdio je Model „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave”.

Model Odluke, u skladu sa Planom rada Zajednice opština za 2018. godinu i Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za 2018. godinu, pripremila je Radna grupa Sekretarijata Zajednice opština, a radi pružanja pomoći opštinama da pripreme i donesu Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, kao obavezu koja proizilazi iz novog Zakona o lokalnoj samoupravi.

Model Odluke je dostavljen svim jedinicama lokalne samouprave kao osnova za rad na izradi Odluke o organizaciji  i načinu rada organa lokalne uprave u svakoj opštini, uz mogućnost da svaka opština, shodno svojim specifičnim okolnostima i potrebama (veličina opštine, broj stanovnika, urbana/ruralna opština i slično), određena pitanja koja se tiču organizovanja i vršenja poslova, uredi na način koji je odgovarajući za tu opštinu, a kojom će se od strane opštine obezbijediti vršenje poslova utvrđenih zakonom.

 Model “Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave”