Poziv za pružanje konsultantskih usluga za izradu programa, materijala i priručnika za obuku “Investicioni projekti za kapitalnu infrastrukturu u sektoru voda”
12.06.2018

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda (RCDN)“, poziva kompanije i eksperte, sa relevantnim iskustvom i ekspertizom, da dostave ponudu za pružanje konsultantskih usluga za izradu programa, materijala i priručnika za obuku “Investicioni projekti za kapitalnu infrastrukturu u sektoru voda”.

Ponude se šalju u elektronskoj formi najkasnije do 15.juna 2018.godine (petak), do 16:00 časova na e-mail adresu: kolic@nalas.eu

Poziv i ToR možete naći na sljedećem linku:

http://www.nalas.eu/Announcements/Call_for_provision_of_Consultancy_Services

 

Kategorija: