Veselin Grbović izabran za predsjednika Upravnog odbora Zajednice
07.03.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore održao je 07.03.2018. godine u Podgorici XIV sjednicu na kojoj je razmatrao pitanja iz domena svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Upravnog odbora dr Zoran Srzentić, Predsjednik opštine Bar.

Članovi Upravnog odbora su za predsjednika Upravnog odbora u narednom dvogodišnjem mandatu, izabrali Veselina Grbovića, Predsjednika opštine Nikšić. Shodno Statutu Zajednice opština, predsjednik Upravnog odbora predstavlja Zajednicu pred državnim i međunarodnim organima i organizacijama.

Upravni odbor je razmatrao i usvojio Izvještaj o radu Zajednice opština za 2017. godinu. Izvještajem je dat pregled informacija o realizovanim zadacima i aktivnostima organa Zajednice, radnih tijela i Sekretarijata Zajednice u 2017. godini na planu razvoja i unapređenja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori i stvaranja uslova za efikasno funkcionisanje i izvršavanje poslova koji su dati u nadležnost jedinicama lokalne samouprave. Obrazlažući sadržaj Izvještaja za prethodnu godinu, Generalni sekretar Refik Bojadžić je posebno istakao aktivnosti koje je nacionalna asocijacija preduzela na planu pripreme novog Zakona o lokalnoj samoupravi, kao najvažnijeg sistemskog propisa kojim se uređuje lokalna samouprava; Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim je pitanje finansiranja troškova uređivanja i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta uređeno na za opštine prihvatljiv i održiv način; konsolidacije finansijske situacija u opštinama i stvoranja uslova za normalno funkcionisanje opštinskih organa i javnih službi, uz unapređenje zakonskog okvira kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave; jačanja uloge Zajednice opština na kreiranju strateškog i zakonskog okvira od interesa za opštine, kroz dosljednu primjenu Sporazuma o saradnji sa Vladom Crne Gore i Sporazuma o saradnji Zajednice opština sa Skupštinom Crne Gore, nabavke odgovarajućeg poslovnog prostora za stvaranje uslova za rad Zajednice, kao i niz drugih aktivnosti koje su bile u interesu opština.

Upravni odbor je razmatrao i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2018. godinu. Upravni odbor je ocijenio da je materijalno-finansijsko poslovanje Zajednice opština Crne Gore za 2017. godinu vođeno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a na osnovu Finansijskog plana Zajednice opština za 2017. godinu, te da su, zahvaljujući domaćinskom ponašanju u trošenju sredstava Zajednice, ostvarene značajne uštede, a sredstva su prenijeta u 2018. godinu za realizaciju planiranih aktivnosti.

Upravni odbor je donio Program rada Zajednice opština za 2018. godinu. Generalni sekretar je, prilikom predstavljanja Programa rada za 2018. godinu, istakao da će Zajednica opština u narednom periodu nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje imaju za cilj – stvaranje održive i funkcionalne lokalne samouprave koja je u stanju da izađe u susret rastućim potrebama naših građana. U tom smislu, posebno je apostrofirao aktivnosti na planu stvaranja uslova za implementaciju Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o planiranju prostora i izdradnji objekata, inteziviranja aktivnosti na planu stabilizacije i održivosti lokalnih javnih finansija; optimizacije broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; međunarodne i međuopštinske saradnje, kao i aktivnosti na sprovođenju strateških i programskih dokumenata Vlade Crne Gore.

Upravni odbor je donio Odluku da se, umjesto dosadašnjih članova Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore Aleksandra Bogdanovića, Aleksandra Žurića i Dejana Medojevića (zbog prestanka rada u lokalnim samoupravama), za nove članove imenuju: Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje; Petar Smolović, Predsjednik opštine Bijelo Polje i Ranko Mišnić, Predsjednik opštine Mojkovac. Takođe, iz istih razloga, izvršena je promjena i u sastavu Delegacije ZOCG u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, pa su Petar Smolović, Predsjednik opštine Bijelo Polje i Darko Mrvaljević, odbornik u SO Danilovgrad imenovani za predstavnike Zajednice opština Crne Gore u Kongresu.

Upravni odbor je za predstavnika Zajednice opština u Savjetu za reformu lokalne samoprave imenovao predsjednika Upravnog odbora Veselina Grbovića, Predsjednika opštine Nikšić, dok je Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje imenovan za predstavnika Zajednice opština u Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade Crne Gore.

Upravni odbor je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti i donio odgovarajuće odluke.

Kategorija: