Radni sastanci povodom implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu
15.03.2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, u cilju što bolje implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 6. januara 2018. godine, organizivali su 12. marta u Bijelom Polju (za opštine sjevernog regiona), 15. marta u Budvi (za opštine primorskog regiona) i 22. marta u Podgorici (za opštine centralnog regiona) radne sastanake sa predstavnicima opštinskih organa nadležnih za primjenu ovog zakona (predstavnici nadležnih sekretarijata za razvoj i preduzetništvo, uprave lokalnih javnih prihoda, komunalne inspekcije, komunalne policije, lokalne turističke organizacije).

Povod za organizovanje sastanka je obraćanje više jedinica lokalne samouprave Zajednici opština Crne Gore sa zahtjevom za pružanje pomoći u implementaciji Zakona. Kroz komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma tim povodom, iskazana je obostrana spremnost da Zajednica opština i Ministarstvo preduzmu aktivnosti na organizovanju radnih sastanaka, na kojima su predstavljena nova zakonska rješenja i data preciznija pojašnjenja za njegovu primjenu.

Ispred Zajednice opština, prisutne je pozdravio Generalni sekretar Refik Bojadžić i ukazao na značaj i potrebu otklanjanja svih nejasnoća i otvorenih pitanja u primjeni Zakona u početnoj fazi njegove implementacije. Ovo tim prije što su Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu utvrđene nove nadležnosti lokalnim samoupravama u ovoj oblasti, te se, zbog pravilne primjene propisa od strane opštinskih organa, ukazala potreba za pojašnjenja i odgovore na neka otvorena pitanja i prepoznate probleme u primjeni Zakona u praksi.

Nova rješenja iz Zakona o turizmu i ugostiteljstvu predstavili su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma Božo Vučeković i Goranka Lazović, koji su, između ostalog, naglasili da je osnovni cilj ovog Zakona usmjeren ka bržem, efikasnijem i deverzifikovanijem razvoju turizma i ugostiteljstva u svim djelovima naše zemlje i smanjenju sive zone u ovoj oblasti, a rješenja iz ovog zakona usklađena su sa rješenjima iz novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, čime je stvorena dobra osnova za unapređenje stanja u ovoj oblasti, čemu će svakako doprinijeti i novi podzakonski propisi čija je izrada u toku.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavnici opština su se aktivno uključili u diskusiju kroz komentare i postavljanje velikog broja pitanja radi otklanjanja nedoumica koje imaju u vezi sa primjenom novog Zakona, a koji se, između ostalog, odnose na: izdavanje odobrenja za obavljanje turističkih i ugostiteljskih usluga, upis podataka u Centralni turistički registar za usluge i objekte kojima rješenje izdaje nadležni organ lokalne uprave i način njegovog vođenja,  podsticanje razvoja turizma i turističke razvojne zone, vršenje inspekcijskog nadzora od strane ovlašćenih inspektora, utvrđivanje nadležnosti lokalnog turističkog inspektora, kaznene odredbe, i dr. Posebno je bilo riječi o provjeri minimalno tehničkih uslova za vršenje djelatnosti, rekategorizaciji objekata, obavljanju djelatnosti u bespravno izgrađenim objektima, oduzimanju prava za obavljanje djelatnosti, usklađivanju dosadašnjeg obavljanja djelatnosti sa novim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, i dr.

Predstavnici opština su pokazali veliko interesovanje za učešće na regionalnim sastancima i aktivno su doprinijeli kvalitetu sastanka kojima je ukupno prisustvovalo oko 110 učesnika iz svih opština.