Poziv za učešće na e-kursu NALAS-a „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“
19.01.2018

Da li ste zainteresovani da učite o pitanjima rodne ravnopravnosti i njenom značaju za pojedince i društvo? Kako naš rodni identitet utiče na mogućnosti i prepreke u društvu bez obzira da li smo ga svjesni ili ne? Na koji način lokalne samouprave treba da se bave pitanjem rodne ravnopravnosti?

Sve ovo i mnogo više biće razmatrano tokom e-kursa „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“, koji od 5. februara do 2. marta 2018. godine organizuje e-Akademija NALAS-a ( http://www.nalas.eu/services/E-academy).

Kurs ima četiri modula. Svaki modul sadrži radne materijale i spisak literature, upitnike i forum gdje učesnici mogu da razmjenjuju informacije, postavljaju pitanja i diskutuje o zadatim temama.

Modul 1: Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
Modul 2: Rodno senzitivno budžetiranje na lokalnom nivou
Modul 3: Asocijacije lokalnih vlasti kao promoteri rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou
Modul 4: Najbolje prakse u promovisanju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Kurs počinje 5. februara uvodinim vebinarom kojim će moderirati ekspert za rodnu ravnopravnost. Kurs je na engleskom jeziku, besplatan, a učesnici će nakom završenog kursa dobiti sertifikate.

Više o kursu možete naći na: http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2 .

Lica zainteresovana da učestvuju na e-kursu, mogu svoje prijave dostaviti na sanja.zivkovic@uom.co.me najkasnije do 28. januara 2018. godine. U prijavi navesti: ime i prezime kandidata, i-mejl adresa, kontakt telefon, insitucija u kojoj radi, zanimanje kandidata (posao koji obavlja u intsituciji u kojoj je zaposlen).

Kategorija: