Važna uloga lokalne samouprave u procesima pristupanja Evropskoj uniji
08.12.2017

Deveta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije, čije su teme bile ekonomski razvoj zasnovan na lokalnim resursima i održivi turizam, održana je danas u Danilovgradu.

U ime grada domaćina prisutnima je dobrodošlicu poželio predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, koji je i član ZSO-a. U uvodnom obraćanju on je istakao važnost tema koje su na dnevnom redu sjednice, te značaj razmjene znanja i iskustava u cilju definisanja kvalitetnih smjernica za dalji rad lokalnih uprava i planiranje adekvatnih aktivnosti.

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i kopredsjedavajući Zajedničkog savjetodavnog odbora, Aleksandar Bogdanović, iskazao je uvjerenje da će Odbor i dalje ostati čvrsto posvećen realizaciji svojih ciljeva, čime će, uz podršku Komiteta regiona, nastaviti da pruža intenzivan doprinos procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.  On je naglasio da su sve crnogorske lokalne samouprave prepoznale potrebu podrške ekonomskom razvoju i da čine napore na planu privlačenja investicija i promovisanja potencijala sa kojima raspolažu, kao i davanja olakšica potencijalnim investitorima za bavljenje biznisom. „Od opština se očekuje da budu ključni akteri u obezbjeđivanju uravnoteženog i harmonizovanog održivog razvoja, kao i da preduzimaju inicijative i aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje novih vrijednosti i valorizaciju razvojnih resursa na efikasan i održiv način. Jedan od sektora za koji je nužno da se planira i upravlja prema načelima održivog razvoja je svakako turizam, koji je jedna od najznačajnijih privrednih grana u Crnoj Gori“, istakao je Bogdanović. On je kazao kako je od izuzetne važnosti pozicioniranje uloge lokalne samouprave u procesima pristupanja Evropskoj uniji. Zbog toga je, kako je istakao, neophodna bliska saradnja i komunikacija sa lokalnim vlastima o pitanjima vezanim za integracije i reformske procese u EU, naročito imajući u vidu da su lokalne vlasti kreatori politika i pružaoci najvećeg dijela usluga u skladu sa pravima i obavezama koja proizilaze iz nacionalnog zakonodavstva.

Na otvaranju devetog sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore ,govorio je i ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, koji istakao partnerski odnos koji Vlada i pregovaračka struktura imaju sa lokalnim samoupravama, opštinama pojedinačno i Zajednicom opština Crne Gore.  Ministar je naglasio da se nedavnim otvaranjem pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata otvorila prilika za razmišljanje na koji način će Crna Gora narednih godina pripremiti svoj sistem i kakva želi da bude članica EU.

Pejović, kako je rekao, vjeruje da strukture koje se spremaju svih ovih godina za buduće članstvo treba da pripreme državu, kako bi što efikasnije iskoristila mogućnosti za bolju povezanost.  “Vidimo da se dosta radi na povezivanju regiona, kroz Berlinski proces, kao i sa državama EU, ali moramo misliti i na nacionalni nivo, kako da se povežemo u okviru države“, poručio je ministar.

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije Tomas Haglajtner rekao je da je vladavina prava presudni element i za poslovnu klimu, posebno na lokalnom nivou.

Članica opštinskog Vijeća Huding u Švedskoj i kopredsjedavajuća ZSO, Jelena Drenjanin, čestitala je Crnoj Gori na napretku u pristupanju EU, i poručila da Komitet regiona EU i Crne Gore odlučan je u tome da pruži podršku lokalnim samoupravama na putu pristupanja EU. 

U okviru tema sastanka govorili su i Veselin Vukićević, predsjednik opštine Žabljak, Svetozar Domazetović, ekonomski savjetnik predsjednika opštine Danilovgrad, Miloš Čelanović, genralni direktor direktorata za razvoj u Ministartsvu ekonomije i Ćazim Hodžić, generalni direktor za upravljanje turističkom destinacijom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U radu sjednice učestvovali su i Veselin Grbović, predsjednik opštine Nikšić, Mirko Đačić, predsjednik opštine Pljevlja, Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar i Mijomir Vujačić, predsjednik opštine Šavnik. 

Zajednički savjetodavni odbor je tijelo koje čine po osam članova i zamjena člana – predsjednika crnogorskih opština i predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti zemalja članica EU. Odbor sa sastaje dva puta godišnje, naizmjenično u Briselu i Crnoj Gori, i predstavlja stalni mehanizam za razmjenu iskustava i znanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i jačanja uloge lokalnih vlasti u procesu. Sledeća sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora održaće se u Brisleu na proljeće naredne godine.

Kategorija: