Održana XII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
14.12.2017

U Podgorici je 13.12.2017. godine održana XII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština, prva u novim prostorijama Zajednice.

Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor je razmatrao Izvještaj Komisije o postupku sprovedenom po javnom konkursu za izbor Generalnog sekretara Zajednice opština sa predlogom Odluke o izboru kandidata. Nakon rasprave i podrške Upravnog odbora za ostvarene rezultate, Upravni odbor je za Generalnog sekretara Zajednice opština imenovao Refika Bojadžića, diplomiranog pravnika, na mandatni period od 4 godine.

Upravni odbor je ocijenio da su u prethodnom mandatnom periodu realizovane ključne aktivnosti i ostvareni ciljevi utvrđeni na organima Zajednice kao strateški važni za rad opština i unapređenje stanja u oblasti sistema lokalne samouprave, što predstavlja dobru osnovu za dalji rad na razvoju opština.

Nakon rasprave, Upravni odbor je zaključio da rezultati ostvareni u prethodnom periodu i jasna vizija daljeg rada i razvoja Zajednice opština snažno preporučuju Refika Bojadžića za novi mandat Generalnog sekretara.

Upravni odbor je dao punu podršku Odluci Generalnog sekretara o izboru Vanje Starovlah, diplomiranog ekonomiste, za pomoćnika Generalnog sekretara za oblast međunarodne saradnje i evropskih integracija, uz ocjenu da je Vanja Starovlah svojim radom i rezultatima u ovoj oblasti zavrijedila podršku za ovu odgovornu poziciju .

Upravni odbor je razmatrao Predlog Finansijskog plana Zajednice opština za 2018. godinu, koji je predstavio Generalni sekretar. Finansijski plan pripremljen na osnovu podataka o planiranim prihodima i rashodima za 2017. godinu, realizovanim prihodima i rashodima za 11 mjeseci 2017. godine, kao i planiranim programskim aktivnostima koje će Zajednica opština realizovati tokom 2018. godine. On je naglasio da je, u cilju pomoći opštinama, potrebno izraditi više modela odluka radi stvaranja uslova za implementaciju Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i dr., kao i više modela akcionih planova za implementaciju nacionalnih strategija u određenim oblastima, a koje su od interesa za opštine. Da bi se na pravi način odgovorilo ovim obavezama naglasio je potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta Zajednice opština u 2018. godini.

Takođe, jedna od prioritetnih aktivnosti tokom 2018. godine je nabavka jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda za sve opštine, a što je utvrđeno i Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018 -2020. godina.  Za ovu namjenu je u Finansijskom planu za 2018. godinu, opredijeljen iznos od 230.000,00€.

Upravni odbor je donio odluke o izmjenama u sastavu jednog broja odbora, kao stalnih radnih tijela Zajednice opština, koje su uslovljene prestankom članstva jednom broju članova odbora usljed prestanka radnog angažmana u organima lokalne uprave.

U cilju kvalitetnije koordinacije i međusektorskog djelovanja u aktivnostima na izradi jedinstvenog softvera, Upravni odbor je donio Odluku o dopuni Odluke o obrazovanju Projektnog tima za koordinaciju aktivnosti na nabavci jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda, u čiji sastav su imenovani i predstavnici pojedinih državnih organa koji raspolažu bazama podataka relevantnim za sadržaj softvera.

Upravni odbor je razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti i donio odgovarajuće odluke.

 

Kategorija: