Konferencija „Razmjena iskustava i dobrih praksi u upravljanju migracijama“
20.12.2017

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 14. decembra 2017. godine u Podgorici, organizovala je konferenciju pod nazivom Razmjena iskustava i dobrih praksi u upravljanju migracijama.

Događaj je sastavni dio projekta MIGRALONA, zajedničke aktivnosti koju sprovodi CEI (Centralno evropska inicijativa) u Italiji, finansirana od strane italjanskog regiona Fruili Venezia Giulia, zatim Regionalna inicijativa za migracije, azil, izbjeglice – MARRI i NALAS. Cilj projekta je jačanja saradnje između lokalnih i nacionalnih vlasti u upravljanju migracijama.

U uvodnom dijelu, Generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžić, pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog organizacije ovog događaja. Istakao je značaj regionalne saradnje i snaženja povjerenja među zemljama Zapadnog Balkana. Posebnu pažnju treba posvetiti borbi protiv ilegalnih migracija, kao jednog oblika prekograničnog i organizovanog kriminala. U vezi sa tim, od posebnog značaja je naglasio aktivnosti koje se preduzimaju na lokalnom nivou u ovoj oblasti, uspostavljanje kvalitetnog zakonodavnog okvira i donošenje strateških dokumenata u ovoj oblasti, kojima će se precizno definisati sve one aktivnosti koje će obezbijediti legalne migracije, kako bi tražitelji azila, zbog prijetnji ili progona na političkoj, rasnoj, vjerskoj ili nacionaloj osnovi u zemlji prijekla, mogli ostvariti sve oblike ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tom smislu, ocijenio je dragocjenim iskustva kolega iz Italije na planu uspostavljanja mehanizama saradnje između nacionalnih i lokalnih vlasti.

Prisutnima se, na početku konferencije, takođe obratio Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, Ivan Ivanišević, istakavši kvalitetnu saradnju sa NALAS-om i MARRI, kojim je Crna Gora predsjedavala 2016. godine, kao i intenzivnu saradnju sa nacionalnim institucijama koje se bave ovim pitanjem. Naglasio je da je, ipak, neophodno uskladiti zakone i ojačati tehničke i kadrovske kapacitete, kako bi Crna Gora što bolje odgovorila na ovaj vid izazova.

Na konferenciji su predstavljena iskustva Crne Gore u odnosu na probleme sa migrantima, kojom prilikom se prisutnima obratio Goran Bošković, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora Granične policije, dok je Nataša Vuksanović upoznala prisutne sa organizacijom i radom Centra za azil.

Iskustvo iz Italije prisutnima su prenijeli eksperti na projektu Migralona, Ugo Poli, menadžer na projektu, zatim Đanluka Nigro, socijalni radnik koji koordinira radom strukture italijanskog konzorcijuma za solidarnost (ICS) za prvu pomoć i smještaj azilanata u Trstu i Stefano Volpićeli, sociolog koji koordinira prijemni sistem u italijanskom konzorcijumu solidarnosti.

Učesnici na konferencije su imali priliku da se upoznaju sa iskustvima i najboljim praksama i izazovima italijanskog SPRAR modela u vezi sa prijemom, odnosno integracijom izbjeglica u društveni život italijanskih opština. SPRAR model predstavlja italijanski sistem za zaštitu azilanata i izbjeglica. Sastoji se od mreže lokalnih vlasti, a uspostavlja i sprovodi projekte prijema za migrante, pruža usluge međunarodnim tražiteljima azila, izbjeglicama i onima kojima je dodijeljena humanitrna i dodatna zaštita. Glavni cilj je redovno preuzimanje odgovornosti za pojedince u sistemu i obezbjeđivanje personalizovanih programa koji će im pomoći da oporave lični integritet i integrišu se u italijansko društvo sa ciljem pronalaženja zaposlenja, smještaja, pristupa lokalnim službama, društvenom životu i obrazovanju djece. Sa učesnicima su podijeljena i iskustva iz grada Trsta, za koja je pokazano veliko interesovanje, pa su eksperti spremno odgovarali na mnogobrojna pitanja prisutnih.

Konferencija je doprinijela boljem razumijevanju važne uloge lokalnih vlasti u bavljenju migracionim tokovima i ukazala na značaj saradnje lokalne i centralne vlasti u efikasnijem postupanju na sistematizovanom i efikasnijem korištenju resursa.

Kategorija: