Konkurs za odabir “Predsjednik/ca opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini”
27.11.2017

NVO Mladi Romi je objavila konkurs za odabir „Predsjednika/ce opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini“. Cilj konkursa je jačanje dijaloga između opština i romskih zajednica i predstavljanje primjera dobre prakse kada je u pitanju unapređenje položaja romske i egipćanske manjine.

Konkurs je objavljen u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija.

Opštine koje su ciljane konkursom su: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje.

Crna Gora je jedna od pet država u kojoj će se sprovesti kampanja. Osim u Crnoj Gori, kampanja će se sprovesti i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji i rezultiraće odabirom 5 predsjednika/ca opština koji/e su doprinjeli/e unapređenju položaja romske i egipćanske manjine. Rad odabranih predsjednika/ca će predstavljati primjer dobre prakse koji će biti promovisan kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

Rok za dostavljanje prijava je 30.11.2017. (srijeda) do 14h, na adresu Bratstva i jedinstva 19/8, Podgorica.

Konkurs objavljen na sledećem linku: https://www.mladiromi.me/aktivnostii/536-konkurs-za-prijavu-za-predsjednik-ca-opstine-koji-a-je-svojim-zalaganjem-u-najvecoj-mjeri-unaprijedio-la-polozaj-romske-i-egipcanske-manjine-u-opstini

Kategorija: