Posjeta Asocijacije kineskih gradova međunarodnog prijateljstva (CIFCA) Zajednici opština Crne Gore
26.10.2017

Delegacija kineske Asocijacije za međunarodno prijateljstvo gradova (CIFCA), koju je predvodio Šing Boming, generalni sekretar Asocijacije sa saradnicima, boravila je u Crnoj Gori u periodu od 23. do 25. oktobra 2017. godine. Kineska Asocijacija za međunarodno prijateljstvo gradova je asocijacija koja se fokusira na promociju razmjene i saradnje između kineskih gradova i pokrajina sa gradovima u drugim zemljama. Sve kineske pokrajine i glavni gradovi su članovi asocijacije.

Glavni cilj posjete je bio da se predstavi CIFCA asocijacija i njene glavne aktivnosti, te da se istraže mogućnosti saradnje sa Zajednicom opština, posebno u oblasti promovisanja i uspostavljanja prijateljskih odnosa između članica obje asocijacije.

Imajući u vidu intenzivne međudržavne odnose Crne Gore i NR Kine, tokom susreta kineske delegacije sa generalnim sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem, istaknut je značaj povezivanja i lokalnih zajednica kroz razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi. Izražena je, takođe, obostrana spremnost za razvoj prijateljskih i partnerskih odnosa Zajednice opština i CIFCA, u cilju pripreme i realizacije zajedničkih aktivnosti na povezivanju gradova i opština dvije zemlje.

U toku boravka, kineska delegacija se, u nizu bilateralnih susreta, sastala i sa Gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stijepovićem, Gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Aleksandrom Bogdanovićem i saradnicima, Predsjednikom Opštine Nikšić Veselinom Grbovićem i saradnicima, Predsjednikom Opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem i saradnicima i Predsjednikom Opštine Bar Zoranom Srzentićem i saradnicima.

Delegacija se susrela i sa ministarkom javne uprave Suzanom Pribilović, kao i sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova.

Kineska delegacija se na ovim sastancima informisala o saradnji lokalnih samouprava Crne Gore i kineskih gradova i provincija, projektima koji se realizuju u opštinama, podsticajnim mjerama koje se nude investitorima i aktivnostima na planu međunarodne saradnje, i nizu drugih zajedničkih tema koje su se otvorile tokom zajedničkih razgovora.

Šing Boming, generalni sekretar kineske Asocijacije za međunarodno prijateljstvo gradova, je, uz zahvalnost na gostoprimstvu, govorio o najznačajnijim aktivnosti CIFCA, gdje je posebno istakao da asocijacija okuplja sve kineske provincije (31) i velike gradove i broji preko 500 članica, za šta imaju veliku podršku kineske Vlade. Takođe je izrazio zadovoljstvo zbog iskazane želje predstavnika crnogorskih lokalnih samouprava za saradnju sa kineskim gradovima, pa je uputio poziv da delegacija Zajednice opština prisustvuje najvećoj konferenciji koju ova asocijacija, na temu razvoja lokalne samouprave, organizuje u novembru 2018. godine i okuplja preko 1000 učesnika iz Kine i ostalih zemalja svijeta.

Zajednički je konstatovan značajan prostor za dalje unapređenje odnosa Crne Gore i Kine kroz saradnju lokalnih samouprava, kako kroz razmjenu znanja i iskustava, tako i razvoj međusobnih ekonomskih aktivnosti, kao i saradnju u oblastima kulture, sporta, obrazovanja. S tim u vezi je izražena spremnost da se, posredstvom dvije asocijacije, dalje radi na povezivanju crnogorskih i kineskih gradova, uz inicijativu kineske delegacije da se organizuje posjeta gradonačelnika i privrednika iz Kine Crnoj Gori, kao i da delegacija Zajednice opština posjeti Kinu u najskorijoj budućnosti.

Kategorija: