Zajednica opština u emisiji RTCG „Okvir“
24.09.2017

Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je, nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore 31.08.2017. godine, izazvao veliko interesovanje javnosti, budući da se radi o refomskom propisu koji uvodi značajne novine u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Vlada je Predlog Zakona dostavila na razmatranje i usvajanje Skupštini Crne Gore, koja će ovim povodom održati sjednicu 26.09.2017. godine na kojoj je jedina tačka dnevnog reda – Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

RTCG je, imajući u vidu aktuelnost teme, 24. septembra 2017. godine organizovala javnu debatu na ovu temu u emisiji „Okvir“ u kojoj je, u ime Zajednice opština Crne Gore, učestvovala Sanja Živković, sekretarka Odbora za prostorno planiranje kojom prilikom je saopštila stavove Zajednice opština u odnosu na sadržaj propisa, kao i aktivnosti koje je nacionalna asocijacija preduzela na ovom planu. 

Link sa emisijom Okvir

 

Kategorija: