Konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“
07.07.2017

U Podogrici je 07. jula 2017. godine održana konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“ na temu saradnje opština i nevladinih organizacija, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Ana Novaković, izvršna direktorica CRNVO, naglasila je da je učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou ključni uslov za jačanje odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih uprava, koje su najbliže građanima. Ona je pozvala nevladine organizacije da u što većoj mjeri koriste raspoložive mehanizme za učešće u radu i procesu donošenja odluka u lokalnim upravama, a s druge strane, uputila je apel predstavnicima lokalnih uprava da poštuju obaveze participativnosti i transparentnosti utvrđene zakonima i podzakonski aktima.

Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, istakao je da je uspostavljanje funkcionalnije javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa evropskih integracija, koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju javne usluge i podstiču konkurentnost i rast, te s toga treba uložiti dodatne napore kako bi se javna uprava poboljšala na svim nivoima. „Veće učešće građana, bilo kao pojedinaca ili kroz udruženja i saradnju sa civilnim sektorom, u javnom životu, naročito u procesu odlučivanja, obezbjeđuje veću jednakost građana i daje veći legitimitet donesenim odlukama“, zaključio je Pažin.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština naglasio je građani imaju pravo, ali i obavezu da utiču na donosioce odluka na lokalnom nivou u cilju unapređenja uslova u kojim žive i rade, te da su lokalne vlasti dužne da prilikom donošenja odluka konsultuju one kojih se te odluke upravo tiču.

Po njegovom mišljenju, posljednjih godina je primjetno unapređenje odnosa nevladnih organizacija i lokalnih samouprava i da su evidentni pozitivni pomaci, prije svega, u normativnom smislu. Činjenica je da sve opštine danas u Crnoj Gori imaju donešena dokumenta koja dodatno uređuje učešće građana i nevladinih organizacija u procesu kreiranja odluka na lokalnom nivou. 

„Međutim, i pored napora koji su činjeni u prethodnom periodu, saradnja organa lokalne samouprave i NVO-a nije na željenom nivou. Razlozi za ovakvo stanje su: ukupni potencijali  stručnog znanja civilnog društva još uvijek nijesu dovoljno prepoznati i iskorišćeni u funkciji razvoja; nedovoljno se promovišu i koriste mogućnosti i utvrđeni mehanizmi za učešće građana i NVO-a u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika na lokalnom nivou; ne postoji ni potreban nivo svijesti i razumijevanja o opštoj koristi koju donosi međusobna saradnja i u značajnom broju opština institucionalni mehanizmi, iako ustanovljeni, nijesu u dovoljnoj mjeri razvijeni da bi dali željeni rezultat.  Ovo su pitanja na kojima moramo zajedno raditi u narednom periodu“, zaključio je on.

Nj.E. Aivo Orav, Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori naglasio je da lokalne samouprave treba da budu potpuno otvorene u svom radu prema građanima, zbog kojih i postoje. On je istakao da je lokalna samouprava veoma važna u procesu pridruživanja, te da će Delegacija EU nastaviti da podržava razvoj lokalne samouprave kroz različite programe i projekte.  

Na panelu koji se bavio pitanjem kako doći do transparentne i odgovorne lokalne samouprave govorili su: Jadranka Vukčević, direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu  javne uprave, Vladimir Jokić, Predsjednik Opštine Kotor, Slavenko Blažević, Predsjednik Skupštine Opštine Mojkovac, Sonja Nikčević, potpredsjednica Opštine Nikšić i Milena Milošević, istraživačica u Institutu Alternativa.

Konferencija je okupila veliki broj predsjednika opština, te predstavnika lokalnih samouprava i  civilnog društva, koji su razmijenili iskustava na polju primjene postojećih mehanizama međusobne saradnje i dali svoje predloge za njeno unpaređenje.

Kategorija: