Delegacija Zajednice opština sastala se sa Ministarkom inovacija i javne uprave Republike Albanije
24.02.2017

sastanak sa min. AlbanijeDelegacija Zajednice opština Crne Gore, koju je predvodio Aleksandar Bogdanović,  predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, sastala se danas sa Milenom Harito, ministarkom inovacija i javne uprave Republike Albanije i njenim saradnicima.

Pored predsjednika Upravnog odbora, sastanku su ispred Zajednice opština prisustvovali Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice, Saša Šćekić, pomoćnik Generalnog sekretara i Ivana Lalević, sekretarka Odobra za društvene djelatnosti.

Predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bogdanović, upoznao je Ministarku sa najznačajnijim aktivnostima koje je Zajednica opština realizovala u posljednje vrijeme i, posebno, sa inicijativama pokrenutim prema Vladi i resornim ministarstvima koje su imale pozitivan ishod. Kao najznačajnije aktivnosti istakao je institucionalizovanje saradnje Zajednice opština i Skupštine Crne Gore, potpisivanjem Sporazuma o saradnji, čime su u značajnoj mjeri unaprijeđene mogućnosti Zajednice i jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u kreiranju zakonskih propisa koji su od posebnog značaja za njihovo funkcionisanje, kao i formiranje Ministarstva javne uprave, čime će opštine imati jaču institucionalnu podršku u sprovođenju reformi. Posebno je naglasio važnost inicijative Zajednice opština za formiranje rivolving fonda, kojim bi se obezbijedio mehanizma za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz EU fondova, a time i ojačali apsorpcioni kapaciteti za veći stepen realizacije projekata. Istakao odličnu saradnju crnogorskih i albanskih lokalnih samouprava u zajedničkoj realizaciji projekata prekogranične saradnje i naglasio da je i u buduće potrebno zajednički aplicirati za projekte prekogranične i trilateralne saradnje, jer su to projekti koji zbližavaju, ne samo opštinsku administraciju, već i građane.

Ministarka Milena Harito je takođe istakla dobru saradnju između dvije države koja se svakako mora unaprijediti kroz jaču saradnju jedinice lokalne samouprave. Ona je iskazala interesovanje za stanje ambijenta za razvoj biznisa i podsticaja koje jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori nude investitorima. Pohvalila je rad i funkcionisanje biznis inkubatora i biznis centara, kao i mehanizam „one  stop shop“ pružanja usluga strankama, što se može prenijeti kao dobra praksa za opštine u Albaniji.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim problemima sa kojima se susreću lokalne samouprave u svom radu i saglasili se da je u narednom periodu potrebno intenzivirati saradnju lokalnih samouprava dviju država.

Kategorija: