Usvojen Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama
23.01.2017

postrojenje-otpadne-vodeZakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, broj 2/17) stupio je na snagu 18. januara 2017. godine. Cilj zakona je da se ostvari sveobuhvatna zaštita voda i zemljišta, kao recipijenta otpadnih voda.

Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, predstavlja normativni okvir, koji sadrži osnovne ciljeve vezano za rokove uspostavljanja kolektorskih sistema i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, definisanje obaveze uspostavljanja programa sprovođenja Direktive Savjeta 91/271/EEC u aglomeracijama u zavisnosti od veličine i osjetljivosti recipijenta. Zakonom su pored komunalnih otpadnih voda prepoznate i vode sličnog sastava iz prehrambene industrije.

Zakonom je definisana potreba uspostavljanja aglomeracija i rokovi izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda u zavisnosti od veličine i kapaciteta aglomeracije. Definisano je da će se kolektorski sistemi graditi u skladu sa Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, dok su kao kranji rokovi utvrđeni:

  • decembra 2027. godine, za aglomeracije veće od 15.000 E.S.,
  • decembra 2029. godine, za aglomeracije između 10.000 E.S i 15.000 E.S. i ispuštanja u slatku vodu i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S.,
  • decembra 2029. godine, za ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S., i ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S..

Ministarstvo održivog razvoja i turizma ima obavezu da u roku od šest mjeseci utvrdi geografske granice, broj i kapacitet aglomeracija.

Zakonom je propisana obaveza utvrđivanja osjetljivih područja i definisano prečišćavanje u ovim oblastima. Definisani su uslovi za prečišćavanje i ispuštanje određenih industrijskih otpadnih voda. Data je obaveza izvještavanja i vođenja evidencija.

Zakon utvrđuje obavezu vlasnika svih objekata da se priključe na kolektorske sisteme u roku od 12 mjeseci od njihove izgradnje. Način priključenja propisuje jedinica lokalne samouprave.

Takođe, na osnovu zakona, uspostaviće se kontinuirano praćenje kvaliteta i količine ispuštenog efluenta i monitoring ispuštanog efluenta iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

Kategorija: