Održana IX sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
27.01.2017

UO jan 2017U Podgorici je 27.01.2017.godine održana IX sjednica Upravnog odbora Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor je informisan o sastanaku  predstavnika Zajednice opština i ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića. Dalji razvoj partnerskog odnosa između Ministarstva i Zajednice opština u sprovođenju obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i mogućnosti za uspostavljanje instrumenta finansijske podrške za predfinansiranje EU projekata lokalnih samouprava bile su glavne teme razgovora.

Zajednički je ocijenjeno da su lokalne samouprave tokom prethodnog perioda, kroz programe jačanja kapaciteta i partnerstva s inostranim partnerima, osnažile kapacitete za korištenje evropskih fondova. Od strane Zajednice opština posebno je naglašeno da je za korištenje sredstava iz evropskih fondova za period 2014-2020, neophodno obezbijediti sredstva za predfinansiranje projekata što će predstavljati veliki izazov za mnoge lokalne samouprave.

S tim u vezi, ministar Pejović se upoznao sa inicijativom Zajednice opština za uspostavljanje revolving fonda, odnosno instrumenta finansijske podrške opštinama u procesu sprovođenja evropskih projekata koji bi se koristio za kratoročne pozajmnice  lokalnim samoupravama koje su dobile projekte.

Ministar Pejović je ukazao na potrebu većeg i proaktivnijeg učešća lokalnih samouprava u procesu pristupanja, a posebno u dijelu korištenja sredstava iz fondova EU. Ocijenio je da bi ustanovljenje određenog mehanizma podrške lokalnim samoupravama za obezbjeđenje sredstava za predfinansiranja EU projekata pomoglo opštinama da u većem obimu koriste sredstva pretpristupnih fondova i u tom pravcu izrazio spremnost da pruži podršku.

Upravni odbor se upoznao i o sastanku predstavnika Zajednice opština Suzanom Pribilović, ministarkom javne uprave. Sastanak je bio posvećen sagledavanju aktuelnog stanja i problema u radu jedinica lokalne samouprave, kao i prioritetima na kojima treba raditi u narednom periodu sa ciljem ubrzanja reformi i unapređenja stanja u oblasti  lokalne samouprave.

Na tom planu, posebno je naglašena potreba i značaj zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020, koji se odnose na oblast lokalne samouprave, donošenju  Zakona o lokalnoj samoupravi i  ustanovljenju mehanizma koji će omogućiti opštinama da predfinansiraju projekte koji se finansiraju iz sredstava EU  i time u što većem obimu iskoriste mogućnosti koje im se nude kroz programe podrške EU. Ministarka je iskazala spremnost za pružanje podrške opštinama na ovom planu.

Na sastanku je ukazano na potrebu da se u što kraćem roku obezbijede uslovi za rad Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca i dogovorene konkretne aktivnosti na tom planu.

Predsjednik  Bogdanović je upoznao Upravni odbor sa namjerom Ministarke javne uprave da tokom februara i marta 2017.godine posjeti sve jedinice lokalne samouprave i razgovara o aktuelnim problemima u radu opština. Upravni odbor je zaključio da  posjetu ministarke treba iskoristiti radi ukazivanja  na zajedničke probleme koje  imaju sve opštine, a o kojima su organi Zajednice utvrdili zajedničke stavove kako bi prije svega ukazali na sistemske probleme u radu opština. Prilikom posjete svakako treba ukazati i na specifične probleme koje ima svaka opština i zatražiti pomoć Ministarstva u njihovom rješavanju.

Upravni odbor je zadužio Sekretarijat Zajednice da pripremi i dostavi  opštinama stavove povodom ključnih problema sa kojima se one suočavaju u svom radu, a koji su prepoznati i utvrđeni na organima Zajednice, a koji bi poslužili kao zajednička platforma za razgovore opštinskog rukovodstva sa Ministarkom, prilikom posjete svakoj od opština. 

Upravni odbor je donio Plan javnih nabavki za 2017.godinu,te razmatrao druga pitanja iz svoje nadležnosti i tim povodom donio odgovarajuće odluke.

Kategorija: