Održan sastanak sa Suzanom Pribilović, ministarkom javne uprave
17.01.2017

Dana 17.01.2017. godine u Podgorici, u Ministarstvu javne uprave, održan je sastanak ministarke Suzane Pribilović sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore, Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem i pomoćnikom generalnog  sekretara Sašom Šćekićem.

Sastanku su, osim ministarke, prisustvovali i Goran Jovetić, državni sekretar i Danijela Nedeljković Vukčević, službenik Ministarstva javne uprave.

Sastanak je bio posvećen sagledavanju aktuelnog stanja i problemima u radu jedinica lokalne samoupravu, kao i prioritetima na kojima treba raditi u narednom periodu sa ciljem ubrzanja reformi i unapređenja stanja u oblasti  lokalne samouprave.

Na tom planu, posebno je naglašena potreba i značaj zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020, koji se odnose na oblast lokalne samouprave, donošenju Zakona o lokalnoj samoupraviustanovljenju mehanizma koji će omogućiti opštinama da predfinansiraju projekte koji se finansiraju iz sredstava EU i time u što većem obimu iskoriste mogućnosti koje im se nude kroz programe podrške EU. 

Na sastanku je posebno naglašena da se u što kraćem roku, obezbijede uslovi za rad Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca i dogovorene konkretne aktivnosti na tom planu.

Ministarka Suzana Pribilović i Generalni sekretar Refik Bojadžić iskazali su punu spremnost Ministarstva i Zajednice opština za saradnju na svim pitanjima koja su od interesa za unapređenje i razvoj lokalne samouprave, na principima utvrđenim Sporazumom o saradnji između Vlade Crne Gore i Zajednice opština.   

Kategorija: