Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
16.01.2017

U periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine održati će se Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji je odobren u sklopu desetog poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Master plan gasifikacije predstavlja presjek stanja kada je u pitanju tržište gasa u Crnoj Gori, kao i institucionalne mjere koje je potrebno sprovesti na nivou ministarstva i regulatora zaduženih za ovu oblast. Takođe, na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo ekonomije je donijelo Rješenje o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za studiju Master plan gasifikacije Crne Gore, a na osnovu kojeg je pripremljen nacrt izvještaja.

Nacrt dokumentacije se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 16.02.2017. godine, na e-mail adresu: gasifikacija@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati na Cetinju 06.02.2017. godine, sa početkom u 13h – Zgrada Prijestonice, Bajova 2, II sprat sala za sastanke.

Kategorija: