U pripremi Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte
09.11.2016

7-8-09Zakon o regularizaciji neformalnih objekata, čija primjena počinje od 01. marta 2017. godine, uređuje postupak regularizacije i legalizacije neformalnih objekata. Zakon, između ostalog, propisuje da se za privremene neformalne objekte obuhvaćene planom neformalnih objekata na teritoriji opštine, neformalne objekte za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku utvrđenim zakonom, kao i za neformalne objekte za koje je u postupku legalizacije donijeto pravosnažno rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju plaća naknada za korišćenje prostora. Zakon daje ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da uvedu ovaj prihod svojim propisom – odlukom kojom će utvrditi visinu, način i kriterijume plаćаnjа nаknаdе za korišćenje prostora za neformalne objekte.

U cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje ovog prihoda, Zajednica opština je formirala stručnu Radnu grupu sa zadatkom da pripremi Nacrt Modela Odluke o naknadi za korišćenje prostora, koji će poslužiti opštinama kao smjernica i stručna pomoć u pripremi svojih odluka.

Radna grupa je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, 7. i 8. novembra 2016. godine u Podgorici radila na pripremi koncepta i kreiranju rješenja u Modelu Odluke. Radna grupa je radila u sastavu: Oliver Marković, Glavni grad Podgorica, Marija Milošević, Prijestonice Cetinje, Tatjana Jelić, Opština Tivat, Radmila Lainović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Sanja Živković i Žana Đukić, Sekretarijat Zajednice opština. U ime Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u radu je učestvovala Svetlana Laušević, viši programski službenik u Sektoru za demokratizaciju.

Radna grupa je, u okviru dvodnevnog rada, analizirala odredbe Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, opštinske propise kojim se uređuju pitanja oporezivanja nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje zemljišta, te koristeći iskustva iz okruženja, pripremila Nacrt Modela Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte.

Nacrt Modela Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte razmatraće nadležne Komisije Zajednice opština i utvrditi Predlog Modela koji će biti predstavljen svim opštinama i organima Zajednice opština.

 

Kategorija: