Konstitutivna sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore
04.11.2016

kom-za-raz-lokDana 04.11.2016. godine u Podgorici je održana konstitutivna sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština.

Na konstitutivnoj sjednici, članovi Komisije za razvoj lokalne samouprave iz svog sastava izabrali su Veselina Vukčevića, sekretara Skupštine Glavnog grada Podgorica za predsjednika Komisije, dok je Jovanka Laličić, glavna administratorka Opštine Tivat, izabrana za potpredsjednicu Komisije.

Komisiju, osim Veselina Vukčevića i Jovanke Laličić, čine i Zoran Radojičić, glavni administrator Opštine Bar, Marina Petrić, glavna administratorka Opštine Bijelo Polje, Veselinka Jauković, glavna administratorka Opštine Nikšić, Radojica Vlaović, potpredsjednik Opštine Mojkovac i Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe Predsjednika Opštine Berane.

Mandat predsjednika, potpredsjednice i članova Komisije, saglasno Statutu Zajednice i Odluci Upravnog odbora, traje četiri godine.

Komisija je razmatrala i donijela Poslovnik o radu Komisije za razvoj lokalne samouprave.

Na dnevnom redu sjednice Komisije bio je i Predlog Modela „Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO“, koju je pripremila NVO „Koalicijom NVO zajedno do cilja“.

Goran Đurović, u ime NVO-a kao predlagača Odluke, predstavio je rješenja data u Predlogu Odluke i dao obrazloženje za ponuđena rješenja u Modelu, sa posebnim osvrtom na način finasiranja projekata NVO-a iz budžeta opštine i potrebe utvrđivanja najmanje 1% tekućeg godišnjeg budžeta za ove aktivnosti.

Komisija je razmotrila Model Odluke i povodom iste donijela sljedeći zaključak:

– imajući u vidu da je u pripremi donošenje novog Zakona o nevladinim organizacijama, rad na pripremi Modela Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO treba odložiti do donošenja novog Zakona.

Zajednica opština izražava zahvalnost kancelariji OEBS-a u Crnoj Gori i g-đici Svetlani Laušević na ustupanju prostora i obezbjeđenju odgovarajućih uslova za rad Komisije.

Kategorija: