Prezentacija Informaciono-računovodstvenog sistema Opštine Berane
04.10.2016

prezentacija-2Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, 04.10.2016. godine u Podgorici organizovala je prezentaciju Informaciono-računovodstvenog sistema Opštine Berane (obračunska osnova – modifikovano-gotovinska osnova). Prezentaciji su prisustvovali sekretari za finansije i šefovi računovodstava u lokalnim samoupravama, kao i predstavnici Ministarstva finansija.

Imajući u vidu da je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo kojom je utvrdila obavezu prelaska kompletnog javnog sektora na obračunsku osnovu računodstvene evidencije, Zajednica opština je organizovala sastanak u cilju blagovremene pripreme opština za prelazak na novi sistem računovodstvene evidencije.

Opština Berane je prva crnogorska opština koja je preduzela aktivnosti na ovom planu i razvila jedinstveni informaciono-računovodstveni sistem koji omogućava istovremenu računovodstvenu evidenciju i po modifikovano-gotovinskoj osnovi i po obračunskoj osnovi.  Imajući u vidu novine i pozitivne rezultate u evidentiranju finansijskih transakcija na lokalnom nivou, ova praksa Opštine Berane je od Zajednice opština, Ministarstva unutrašnjih poslova i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u realizaciji Programa „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, 2015. godine dobila specijalnu nagradu za oblast „Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica“.

Svetomir Aković, sekretar za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane, predstavio je Informaciono-računovodstvenog sistema Opštine Berane, kojom prilikom je detaljno obrazložio svaki segment funkcionisanja ovog sistema kojim se obezbjeđuje istovremeno knjiženje po modifikovano – gotovinskoj osnovi i obračunskoj osnovi. Upoznao je učesnike, između ostalog, kako se ovim sistemom omogućava jedinstven obuhvat potraživanja lokalne samouprave; kako funkcioniše sistem u dijelu koji se odnosi na rezervisanje sredstava, zahtjeve za plaćanja, izmirivanju obaveza, djelimično plaćanje obaveza, dinamiku plaćanja po zahtjevu, različitim formama izvještaja koje omogućava ovaj sistem, te o nizu drugih pogodnosi koje ovaj sistem pruža u evidenciji poslovnih transakcija. Posebno je istakao sadržaj Međunarodnih računovodstvenih standarda koji se odnose na računovodstvo javnog sektora, a naveo je iskustva zemalja iz okruženja i zemalja EU u računovodstvenoj evidenciji poslovnih promjena javnog sektora.

Nakon detaljne prezentacije sistema računovodstvene evidencije Opštine Berane, učesnici su se uključili u konstruktivnu raspravu u okviru koje je zaključeno da ovaj informaciono računovodstveni sistem predstavlja značajan napredak u razvoju računovodstva jedinica lokalnih samouprava, da je dobra osnova za implementaciju Strategije za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo i da postoje pojedini segmenti ovog sistema koji će se dodatno unaprijediti. Opština Berane je izrazila punu spremnnost da pruži adekvatnu pomoć svim jedinicama lokalne samouprave koje pokažu interesovanje za uvođenje ovog sistema u svoje računovodstvene evidencije.

Kategorija: