Model Odluke o komunalnoj naknadi
28.10.2016

model-odluka-o-komunalnoj-prednja-koricaZajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje novog prihoda uvedenog Zakonom o komunalnim djelatnostima sa mogućnošću ubiranja od 1. januara 2017. godine, pripremila Model Odluke o komunalnoj naknadi. Zakonom je utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona (25.12.2016. godine), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, donesu propis kojim će urediti uslove, način, rokove i postupak naplate komunalne naknade.

Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju jedinstvenog pristupa i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i da posluži kao smjernica i stručna pomoć opštinama na izradi svojih odluka.

 Model Odluke o komunalnoj naknadi (PDF dokument)