Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
18.10.2016

popisnadleznostiokt2016Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Sl.list CG“, broj 39/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti („Sl.list CG“, broj 40/16),
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“, broj 41/16),
 • Zakon o inovativnoj djelatnosti („Sl.list CG“, broj 42/16),
 • Zakon o mladima („Sl.list CG“, broj 16/16),
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Opštini Budva („Sl.list CG“, broj 48/16),
 • Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, broj 52/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Sl.list CG“, broj 52/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 52/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 52/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu („Sl.list CG“, broj 53/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl.list CG“, broj 54/16),
 • Zakon o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, broj 54/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima („Sl.list CG“, broj 55/16),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima („Sl.list CG“, broj 55/16),
 • Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, broj 55/16), i
 • Zakon o regularizaciji neformalnih objekata („Sl.list CG“, broj 56/16).

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_jun 2016. (PDF dokument)