Konstitutivna sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave
28.09.2016

kom-za-finKomisija za finansiranje lokalne samouprave održala je 28. septembra 2016. godine u Podgorici prvu/konstitutivnu sjednicu u novom sastavu.

Članovi Komisije su za predsjednika Komisije izabrali mr Miomira Jakšića, sekretara za finansije Glavnog grada Podgorica i Đoka Krivokapića, potpredsjednika opštine i sekretara za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić, za potpredsjednika Komisije.

Komisija je donijela Poslovnik o radu Komisije za finansiranje lokalne samouprave, kojim su uređena pravila i procedure rada Komisije.

Komisija je razmatrala Predlog Modela Odluke o komunalnoj naknadi, koji je pripremila radna grupa Zajednice opština sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sekretarijata Zajednice opština, čiji su članovi prisustvovali sjednici Komisije.

Obaveza donošenja Odluke o komunalnoj naknadi za jedinice lokalne samouprave proističe iz Zakona o komunalnim djelatnostima koji je stupio na snagu krajem avgusta 2016 godine. Opštine su u obavezi da do kraja godine donesu odluku kojom će urediti pitanja vezana za komunalnu naknadu, u skladu sa zakonom.

Nakon prezentacije rješenja utvrđenih radnom verzijom Modela Odluke od strane radne grupe i rasprave, Komisija je ocijenila da je Model Odluke kvalitetno pripremljen i može da posluži kao dobra osnova za dalji rad jedinica lokalne samouprave u pripremi opštinskih odluka.

 

 

Kategorija: