Generalni sekretar govorio na „Otvrenom danu“ Opštine Tivat
16.09.2016

tivat-sep-2016„Danom otvorenih vrata“ 16. septembra 2016. godine, Opština Tivat je obilježila dobijanje nagrade Savjeta Evrope za jedan od najboljih projekata socijalne inkluzije Roma i Egipćana u regionu. Opština Tivat je realizovala projekat „RE asistent i medijator u nastavi“, kojim je pružila podršku pripadnicima ove manjinske populacije za inkluziju u obrazovni sistem. Projekat je implementiran u okviru regionalnog projekta Savjeta Evope „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Snežana Matijević, Predsjednica Opštine Tivat, istakla je da je lokalna zajednica mjesto gdje se problemi manjinske zajednice mogu najlakše primijetiti, ali i na njih najefikasnije djelovati. Ona je naglasila da je cilj Opštine Tivat da svi njeni građani imaju jednake uslove za život i šanse za napredovanje.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i član Upravnog odbora Projekta, naglasio je da Crna Gora baštini sve vrijednosti i tekovine zaštite ljudskih i manjinskih prava i da u visokom stepenu obezbjeđuje njihovo poštovanje, te da su crnogorske lokalne samouprave u potpunosti posvećene ispunjavanju evropskih standarda u ovoj oblasti, a jedna od njih je svakako i Opština Tivat.

Zahvaljujući velikom radu, dobrom upravljanju i posvećenošću lokalne samouprave razvoju opštine u prethodnom periodu, Opština Tivat je postala jedna od najuspješnijih lokalnih samouprava u Crnoj Gori danas“- istakao je Generalni sekretar. Pored intezivnog ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, opština vodi računa o kvalitetu socijalnog i društvenog života svojih građana. Posebnu pažnju posvećuje društvenoj integraciji pripadnika manjinskih naroda, a  u prilog tome ide i ovaj uspješno realizovan projekat, zahvaljujući kojem su djeca pripadnika romske i egipatske populacije u ovoj opštini u potpunosti uključena u obrazovni sistem.

Opština Tivat je od strane Zajednice opština i OEBS-a više puta nagrađivana za najbolje prakse u Crnoj Gori i u drugim oblastima iz nadležnosti lokalne samouprave. Ovim projektom nastavila je u tom duhu, te kao potvrdu dobrog rada dobila još jednu nagradu i priznanje od Savjeta Evrope za dobru brigu o pripadnicima manjinskih naroda.

Generalni sekretar je istakao da je ovo dobra prilika da Opština Tivat podijeli svoje iskustvo sa opštinama iz Crne Gore, ali i iz regiona, koje se suočavaju sa sličnim izazovima u obezbjeđivanju jednakog tretmana pripadnika manjinskih naroda u lokalnoj zajednici, uz uvjerenje da od ove opštine imaju šta čuti, vidjeti i naučiti kako bi primijenili u svojoj opštini.

Takođe je pohvalio opština Kotor i Plav, koje su uspješno realizovale projekte usmjerene na očuvanje jezika i kulturnog indetiteta manjiskih naroda u svojim lokalnim zajednicama.

„Želim da se ovakav i slični projekti realizuju u što većem broju, a pozitivan odgovor građana i njihovo zadovoljstvo kvalitetom života u loklanoj zajednici su najveća nagrada za uloženi trud“ –  zaključio je Generalni sekretar.

Tim Kartvrajt, šef Kancelarija Savjeta Evrope u Beogradu, naglasio je da projekat Opštine Tivat  može biti pokretač u uključivanju romske djece u obrazovni sistem i u ostalim opštinama, pri čemu je savjetovalište za djecu i njhove roditelje bitan faktor u tom procesu.

Leon Gjokaj, Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i član Upravnog odbora Projekta, istakao je da je Crna Gora potvdila krajnju posvećenost zaštiti ljudskih i manjinskih prava. „Onaj koji je najugroženiji, treba da bude i najviše podržan, te u tom smislu Ministarstvo obezbjeđuje značajnu finansijsku podršku djeci romske populacije, kako bi u što većoj mjeri bili uključeni u obrazovni sisitem“ –  zaključio je on.

Mladenka Tešić, predstavnica Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori naglasila je da je potrebno unaprijediti komunikaciju između državnih i lokalnih organa vlasti sa pripadnicima romske populacije radi izgradnje povjerenja u insititucije sistema.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavnici Opštine Tivat su predstavili sve faze u realizaciji projekta, izazove sa kojima su se susretali prilikom realizacije projektnih aktivnosti i rezultate projekta – sva djeca romske i egipatske populacije u Opštini Tivat pohađaju školu. Učesnici „Otvorenog dana“ su posjetili osnovnu školu „Drago Milović“ u kojoj se nalazi kancelarija i savjetovalište za pripadnike RE populacije i razgovarali sa nastavnicima, medijatorima i roditeljima.

tivat

Kategorija: