Izjašnjenje na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
07.07.2016

vlada-crne-gore_2Komisija za razvoj lokalne samouprave i Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština na zajedničkoj sjednici održanoj 07.07.2016. godine u Podgorici, po hitnom postupku, razmatrale su Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je Ministarstvo finansija dostavilo Zajednici opština radi davanja jedinstvenog izjašnjenja jedinica lokalne samouprave na predloženi tekst. Tim povodom, komisije su pripremile Izjašnjenje na Predlog Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Izjašnjenje sadrži primjedbe oko čijeg sadržaja je postignuta potpuna saglasnost članova komisija.  Imajući u vidu veoma kratak rok koji je dat za izjašnjavanje na predmetni Zakon, generalna primjedba odnosi se na izuzetno kratke rokove koji su dati za izjašnjenje, čime se uskraćuje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da u primjerenom roku analiziraju predložena rješenja i daju mišljenje i primjedbe na tekst Predloga Zakona.

Jedinstven stav komisija je da se načinom na koji se uređuju pojedina pitanja u Predlogu Zakona na najdirektniji način povrijeđuje princip automije jedinica lokalne samouprave i princip ravnopravnosti građana pred Ustavom i zakonom.

Komisije su saglasne da na nivou principa, treba podržati utvrđivanje okvira u kojem se može kretati potrošnja za zarade zaposlenih u lokalnom sektoru, ali unutar tog okvira treba ostaviti slobodu opštinama da vode kadrovsku politiku i politiku zarada, tj. upravljaju finansijskim i ljudskim resursima. Ovakav pristup omogućio bi opštinama da brojne specifičnosti i razlike koje postoje u opštinama ugrade u politike koje vode na lokalnom nivou kroz organizaciju lokalne uprave.

Date su i konkretne primjedbe na pojedina rješenja iz zakona kojim se uređuju pitanja zarada zaposlenih u lokalnom sektoru.

Izjašnjenje na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Kategorija: