Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom kontekstu
23.06.2016

Kao rezultat uspješne saradnje ostvarene tokom sprovođenja projektnih aktivnosti, devet predsjednika opština jadranskog pilot regiona: Lješ, Vau i Deješ, Skadar, Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Neum, Slivno i Mljet, potpisali su Sporazum o saradnji za implementaciju Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u pograničnim priobalnim područjima Jadranskog mora u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ceremonija potpisivanja Sporazuma upriličena je u okviru Završne konferencije projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u ruralnim pograničnim i priobalnim područjima u regionu Jugoistočne Evrope“ koja je održana 21-22. juna 2016. godine u Strugi, Makedonija.

Memorandum o saradnji predsjednika opstina_SWMRCA_jun 2016 (6)

Završna konferencija je okupila preko 130 predstavnika sa lokalnog i centralnog nivoa iz jadranskog regiona, regiona planine Šare i regiona sliva Tare, Drine i Save iz sedam pilot zemalja Zapadnog Balkana, sa ciljem da se razmotre rezulatati, nalazi i preporuke projekta, kao i sljedeći koraci. Predstavnici opština Bar, Herceg Novi, Ulcinj i Pljevlja, Zajednice opština i Uprave za inspekcijske poslove uzeli su učešće na Završnoj konferenciji.Memorandum o saradnji _SWMRCA_jun 2016 (2)

Projekat je pokrenuo razmatranje značajnih pitanja o upravljanju čvrstim otpadom, koji imaju uticaja izvan opštinskih i nacionalnih granica, ugrožavajući životnu sredinu, poljoprivredu, turizam i ukupni ekonomski razvoj.

 „Ako se čvrstim otpadom ne upravlja adekvatno, posljedice po ekonomiju su ogromne, stvarajući velike gubitke“, istakao je Kristof di Marko, menadžer Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS). „Procjene su pokazale da priobalni region gubi godišnje oko 40 miliona EUR. Uvjeren sam da je stvarni gubitak značajno veći.“

Memorandum o saradnji_SWMRCA_jun 2016 (3)

U okviru projekta u pilot regionima su izvršene procjene prekograničnih povratnih uticaja na životnu sredinu i ekonomiju; izrađeni modeli integrisanog upravljanja čvrstim otpadom; sprovedene pilot mjere u opštinama i donijete preporuke za izmjene politika.

 „Preporuke za izmjene politika za upravljanje čvrstim otpadom, izrađene u participativnom procesu i usovojene od strane Generalne skupštine NALAS-a, predstavljaju smjernice za pronalaženje zajedničkih regionalnih rješenja, apelujući na lokalne i nacionalne donosioce odluka da preduzmu inicijative kojima će se unaprijediti uslovi za upravljanje čvrstim otpadom i poboljšati usluge koje pružaju građanima“, rekao je Boran Ivanoski, programski menadžer NALAS-a.

Memorandum o saradnji_SWMRCA_jun 2016 (4)

Projekat je pokazao da su kapaciteti za upravljanje čvrstim otpadom u regionu nedovoljno razvijeni, pri čemu 61% opština uključenih u projekat odlaže čvrsti otpad na deponijama koje ne ispunjavaju EU standarde. To je jedan od razloga postojanja otpada koji pluta rijekama i dospijeva u more. Predivno ostrvo Mljet u Hrvatskoj je stvarni dokaz toga stanja. Iako je na ostrvu obezbjeđenja 100-postotna pokrivenost uslugom sakupljanja sopstvenog otpada, tokom zime sjeverni vjetrovi donesu veliku količinu plutajućeg otpada, koji u najvećem procentu potiče iz Albanije, sa čime ovo malo ostrvo ne može da se izbori.

U tri panel sesije, učesnici su razmatrali veoma značajne teme: sakupljanje otpada u ruralnim područjima, recikliranje i lokalno planiranje i regulativa. Učesnici su diskutovali o uticaju projekta na njihov svakidašnji rad, kao i o novim idejama i inicijativama. Podstaknuta projektom, Opština Loznica iz Srbije uvela je primarno selektovanje četiri frakcije čvrstog otpada u lokalnim školama. Herceg Novi je u postupku donošenja novog Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom. Na osnovu nalaza procjene koja je sprovedena u okviru projekta, novi strateški pristup će uključiti mjere za upravljanje čvrstim otpadom nastalim u ruralnim oblastima u cilju sprečavanja nastanka plutajućeg otpada koji rijekama dospijeva u more.     Memorandum o saradnji_SWMRCA_jun 2016 (5)

Učesnici su tokom konferencije imali priliku da predlože projektne ideje kao odgovor na rješavanje uočenih problema. Predstavljeno je 17 ideja sa nadom da će se što više njih sprovesti u skorijoj budućnosti.Memorandum o saradnji_SWMRCA_jun 2016 (1)

Projekat su sprovele Stalna radna grupa za regionalni i ruralni razvoj (SWG RRD) i Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), uz finansijsku podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Zajednica opština Crne Gore je bila jedan od partnera zaduženih za realizaciju aktivnosti u pilot opštinama Herceg Novi, Bar i Ulcinj.

Kategorija: