Studijska posjeta Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije
23.03.2016

20160322_121843 (2)U okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“- (EeMA), koji implemetira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ),  realizovana je studijska posjeta Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije, 22. i 23. marta 2016. godine, u Beogradu.

Predstavnici asocijacija lokalnih samouprava koji su partneri na projektu  iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Makedonije imali su priliku da se upoznaju sa aktivnostima Stalne konferencije na planu primjene mjera energetske efikasnosti na lokalnom nivou, kao i brojnim projektima koje asocijacija sprovodi na teritoriji Srbije. Riječ je o projektima koji se finansiraju iz EU fondova, kao što je projekat EU Exchange 4 koji je usmjeren na  proces strateških promjena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga  u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa principima reforme javne uprave, u oblastima ekonomskog razvoja, socijalnih usluga i zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kroz realizaciju projekata u okviru grant šeme.

Takođe, učesnicima je predstavljen SLAP informacioni sistem – baza opštinskih infrastrukturnih projekata koju vodi Stalna konferencija, a koja predstavlja podršku svim gradovima i opštinama u planiranju i identifikovanju infrastrukturnih projekata, kao i podršku u konkurisanju za finansijsku pomoć neophodnu za izradu Studija izvodljivosti i sprovođenje projekata.

Učesnicima posjete je predstavljena organizaciona struktura i rad Komisije za komunalne poslove i energetsku efikasnost, kao i proces pripreme Strateškog plana Stalne konferencije, koji između ostalog, sadrži i listu projekata iz oblasti energetske efikasnosti, te projekte koji se tiču prikupljanja podataka o potrošnji i mjerama energetske efikasnosti u zgradama za stanovanje i u objektima u javnoj upotrebi. Na sastanku je razmatrana i Strategija lobiranja i zastupanja u oblasti energetske efikasnosti za asocijacije lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi, koja je pripremljena u okviru četvrtog radnog paketa EeMA projekta.

U okviru studijske posjete, učesnici su posjetili Kancelariju za energetski menadžment Opštine Vrbas, kao primjer dobre organizacije i strateškog planiranja u prikupljanju podataka o potrošnji energije u javnim objektima u vlasništvu opštine, školama i vrtićima, kao i o primijenjenim mjerama energetske efikasnosti kroz zamjenu stolarije i fasada zgrada, ali i o aktivnostima koje su usmjerene na racionalno ponašanje korisnika zgrada. Predstavnici Opštine Vrbas su pokazali da se, uz mala ulaganja, kroz uspostvljanje informacionog sistema za praćenje potrošnje energije i funkcionisanja sistema centralnog grijanja, mogu postići značajne uštede i do 20%  tekuće potrošnje energije.

20160323Takođe, ukazali su na to da sistematična baza podataka predstavlja osnov za privlačenje investicija i dobijanje finansijske podrške za implementaciju projekata.

Učesnici studijske posjete su bili veoma zadovoljni ostvarenom razmjenom iskustava i primjera dobre prakse među asociacijama lokalnih samouprava u regionu.

Sekretarijat Zajednice opština na studijskoj posjeti predstavljala je Ivana Lalević, projekt koordinator Zajednice opština na EeMA projektu.

Kategorija: