Predstavljanje prvog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora
25.03.2016

IMG_8350Zajednica opština Crne Gore je danas u Podgorici organizovala predstavljanje prvog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora za predstavnike 10 lokalnih samouprava koje se nalaze u prihvatljivom programskom području (Podgorica, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj).

Poziv je otvoren do 10. juna 2016. godine,  ukupan fond sredstava u okviru Prvog poziva je 25 miliona eura, a vrijednost EU bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti za pojedinačne projekte iznosi od 400.000 do 2.000.000 eura.

Pored detaljnog predstavljanja poziva, posebna pažnja je bila posvećena problemu pretfinansiranja projekata u okviru ovog i drugih poziva.

Naime, za realizaciju projekata u velikom dijelu ovih programa, lokalne samouprave moraju da pretfinansiraju 90% sredstava, odnosno da iz sopstvenih sredstava finansiraju projektne aktivnosti do refundacije od strane EU koja traje i do godinu dana u redovnoj proceduri, što predstavlja veliko opterećenje za njihove budžete.

Kako se radi o programima koji podržavaju realizaciju projekata u oblastima koje su strateški važne za lokalne samouprave, a time i Crnu Goru u procesu evropskih integracija i implementaciji EU standarda, zaključeno je da je neophodno pripremiti inicijativu za uspostavljanje mehanizma/finansijskog instrumenta koji bi pružio podršku lokalnim samoupravama u procesu pripreme i implementacije projekata finansiranih od strane EU.

Na kraju sastanka učesnici su se upoznali sa podrškom koju u ovom procesu može da pruži Zajednica opština i Mreža opštinskih projekt menažera, kako u pronalaženju partnera, tako i u pripremi samih aplikacija.

 

Kategorija: