Potpisan Sporazum o saradnji između Centra za razvoj nevladinih organizacija i Zajednice opština Crne Gore
10.03.2016

potpisivanje ugovoraU Podgorici je 10.03.2016.godine potpisan Sporazum o saradnji između Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Zajednice opština Crne Gore. Sporazumom se formalizuje dugogodišnja uspješna saradnja CRNVO-a i ZOCG na projektima kojima se afirmišu mehanizmi participacije i učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, transparentnost i odgovornost, kao i unapređenje saradnje civilnog sektora  i jedinica lokalne samouprave, uključujući i odgovoran pristup u podršci finansiranju projekata NVO-a od strane jedinica lokalne samouprave.

Sporazum su, u ime Centra za razvoj nevladinih organizacija i Zajednice opština, potpisali  izvršna direktorka Ana Novaković i Generalni sekretar Refik Bojadžić.

Centar za razvoj nevladinih organizacija i Zajednica opština Crne Gore su Sporazumom utvrdili da će prioriteti saradnje biti: saradnja na planu  unaprjeđenja, razvoja i zaštite sistema lokalne samouprave; demokratizacija i afirmisanje otvorenog i građanskog društva; unaprjeđenje pravnog okvira i reforma zakonodavstva kojim se uređuje položaj lokalne samouprave, saradnja lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama; monitoring primjene javnih politika u oblasti lokalne samouprave; unapređenje uzajamnog partnerstva, transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou.

Kategorija: