Posjeta Ambasadora Slovačke i potpredsjednika Slovačko – crnogorske privredne komore Zajednici opština
08.03.2016

amabasador Slovacke 08.03.2016.Na inicijativu potpredsjednika Slovačko – crnogorske privredne komore gospodina Jaroslava Murina 8. marta 2016. godine u Zajednici opština održana je prezentacija sistema za spaljivanje čvrstog otpada koji je u primjeni u Slovačkoj i Poljskoj, a koji može biti primjenjiv za  tretman čvrstog otpada u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori.

Prezentaciji su, pored gospodina Murina, prisustvovali i NJ.E Ambasador Slovačke u Crnoj Gori gospodin Roman Hoblen, vlasnik kompanije Eshot koja se bavi tehnologijom plazma spalionica ing. Jaroslav Šoht, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština Saša Šćekić i menadžer Opštine Nikšić Živko Kecojević.

NJ.E Ambasador Hoblen istakao je blisku saradnju i razumijevanje između Slovačke i Crne Gore na svim poljima koju treba unapređivati u oblasti ekonomije i zaštite životne sredine kroz primjenu novih tehnologija u tretmanu čvrstog otpada.

Generalni sekretar Refik Bojadžić zahvalio je Ambasadoru i predstavnicima Privredne komore Slovačke na posjeti i prilici da se upoznamo sa novim tehnologijama tretmana čvrstog otpada, što je od posebnog značaja za sve jedinice lokalne samouprave uvažavajući činjenicu da je tretman čvrstog otpada izazov na koji opštine i država Crna Gora moraju dati adekvatan odgovor, saglasno standardima EU u ovoj oblasti.  U tom smislu, Zajednica opština je prihvatila organizaciju ovog sastanka kako bi se sagledale mogućnosti saradnje na ovom planu sa slovačkim investitorima koji se bave tretmanom čvrstog otpada.

Menadžer Opštine Nikšić Živko Kecojević je upoznao je goste iz Slovačke sa aktivnostima koje Opština Nikšić preduzima na planu iznalaženja adekvatnog rješenja za tretman čvrstog otpada. Istakao je da bi izgradnja spalionice predstavljala dugoročno i adekvatno rješenje za tretman čvrstog otpada kako za Opštinu Nikšić, tako i za druge opštine u Crnoj Gori, a što je jedna od opcija utvrđena Nacionalnm Strategijom upravljanja čvrstim otpadom.

Ing. Jaroslav Šoth predstavio je spalionice njegove kompanije Eshot u Poljskoj i Slovačkoj i dao osnovne tehničke parametre i smislu mogućnosti plazma tehnologije za spaljivanje različitih vrsta otpada.

Zaključak sa sastanka je da će kompanija Eshot uspostaviti neposredan kontakt sa Opštinom Nikšić i drugim opštinama kako bi se sagledale mogućnost i modaliteti za uspostavljanje saradnje, u skladu sa potrebama opština i uvažavajući obostrani interes u ovoj oblasti.

Kategorija: