Zajednica opština Crne Gore na konferenciji povodom pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Albaniji
10.02.2016

albanijaNajbolje prakse u zakonodavstvu o finansijama lokalnih samouprava: iskustvo jugoistočne Evrope i izazovi sa kojima se suočava Albanija“ naziv je konferencije koja je, povodom pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Albaniji, održana 09-10.02.2016 godine u Tirani u organizaciji Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS) i USAID Projekta za planiranje i lokalnu upravu (PLGP).

Konferenciji je prisustvovalo preko 70 predstavnika ministarstava finansija, ministarstava za lokalnu upravu, gradonačelnika i predstavnika lokalnih samouprava i njihovih asocijacija iz zemalja regiona, kao i predstavnika albanske Vlade.

Konferencija je bila posvećena definisanju neophodnog okvira za dijalog između centralnih i lokalnih vlasti koji će obezbijediti finansijski mehanizam i zakone koji su neophodni kako bi se ojačala fiskalna decentralizacija. Predstavnici zemalja jugoistočne Evrope predstavili su svoja iskustva u procesu fiskalne i upravne decentralizacije, s posebnim osvrtom na pojedina pitanja od značaja za zakonodavstvo o lokalnim finansijama. Na konferenciji je razgovarano o zajedničkim problemima, prednostima i nedostacima različitih zakonodavnih pristupa, međuvladine komunikacije i ostalim pitanjima iz oblasti finansiranja lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi.

Nakon uvodnih prezentacija na temu fiskalne decentralizacije u Albaniji i potrebe za sveobuhvatnim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave u ovoj zemlji, na konferenciji su, u okviru pet panela, posebno obrađene teme: sopstveni prihodi i porez na nepokretnosti; međuvladini transferi (bezuslovni grantovi, egalizacioni i blok grantovi za socijalne usluge); alokacija uslovnih dotacija, pristup tržištu duga i investicije na lokalnom nivou; budžetiranje i finansijsko računovodstvo, te pravila koja regulišu međuvladin dijalog.

Na kraju konferencije, napravljen je kratak pregled prezentovanih iskustava i date preporuke u pravcu pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Albaniji. Zaključeno je da se sistem finansiranja lokalnih samouprava u Albaniji mora više fokusirati na rast ukupnog nivoa lokalnih prihoda kroz rast opštih grantova, a ne na uslovne grantove.

Delegaciju Zajednice opština Crne Gore na ovom skupu su predstavljali: Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština; Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje; Anela Kriještorac, potpredsjednica Opštine Pljevlja; Miomir Jakšić, sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica; Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat i Žana Đukić, savjetnica za finansiranje lokalne samouprave u Zajednici opština.

Kategorija: