Održane sjednice Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština
22.01.2016

DSCN0028U Podgorici je 22.01.2016. godine održana III sjednica Skupštine i V sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Sjednicom Skupštine predsjedavao je Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština, a sjednicom Upravnog odbora  Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

Na zajedničkoj sjednici, Upravni odbor i Skupština Zajednice razmatrali su Predlog Finansijskog plana Zajednice opština za 2016. godinu, koji je predstavio Generalni sekretar Refik Bojadžić. Konstatovano je da je Finansijski plan za 2016. godinu pripremljen na osnovu podataka o planiranim i realizovanim prihodima i izvršenim rashodima za 2015. godinu, kao i planiranim aktivnostima koje će Zajednica opština realizovati tokom 2016. godine.

Skupština je, nakon rasprave, jednoglasno donijela Finansijski plan Zajednice opština za 2016. godinu.

Upravni odbor je, u nastavku sjednice, razmatrao Plan javnih nabavki Zajednice opština za 2016. godinu, kao akt koji predstavlja operacionalizaciju Finansijskog plana Zajednice za 2016. godinu, koji je obrazložio Generalni sekretar Refik Bojadžić.  Planom je, između ostalog, planirana kupovina poslovnog prostora za potrebe Zajednice opština radi obezbjeđenja uslova za rad organa, komisija i Sekretarijata Zajednice.

Upravni odbor je jednoglasno donio Plan javnih nabavki Zajednice opština za 2016. godinu.

Upravni odbor je razmatrao Predlog Izjašnjenja na Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koje je pripremila Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Predlog Izjašnjenja predstavio je Oliver Marković, predsjednik Komisije. On je pohvalio kao dobra ona rješenja u Nacrtu Zakona koja se tiču pojednostavljenja administrativnih procedura i uvođenja elektonskog sistema izdavanja građevinske dozvole. Međutim, istakao je da Nacrtom Zakona nijesu utvrđeni mehanizmi koji bi obezbijedili da se u procesu izrade i donošenja planskog dokumenta zaštita privatnog interesa ne vrši na štetu javnog interesa. Pored toga, naglasio je da oslobađanja od plaćanja naknade za građenje objekata od opšteg interesa u privatnom vlasništvu, koji služe za oplodnju kapitala investitora i ostvarivanje profita, ide na teret jedinica lokalne samouprave, jer investitor svojom aktivnošću opterećuje infrastruktutru i izaziva potrebu povećanja kapaciteta komunalne infrastrukture. Posebno je ukazao na probleme sa kojima će se suočiti lokalne samouprave u dijelu finansiranja komunalnog opremanja nakon ukidanja naknade za građenje, što je Nacrtom Zakona planirano da se realizuje počev od 2020. godine. Takođe, naglasio je da je Komisija saglasna da se kao princip uvede da po izdavanju građevinske dozvole investitor vrši građenje na sopstveni rizik i odgovornost.

Članovi Upravnog odbora su u diskusiji podržali Predlog Izjašnjenja koje je pripremila Komisija, uz ocjenu da treba i dalje raditi na unapređenju predloženih rešenja koja su data u Nacrtu Zakona, jer bi njihovo usvajanje moglo dovesti do značajnog smanjenja prihoda jedinica lokalne samouprava, uz zadržavanje obaveza i opterećenja za opštinski budžet u dijelu obaveze komunalnog opremanja građevinskog zemljišta.uo

U tom pravcu, podržan je predlog da se povodom ovog zakonskog projekta organizuje posebna tematska sjednica ili okrugli sto sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao predlagača Zakona, na kojem bi se dodatno razmotrila neka rješenja u Nacrtu Zakona.

Upravni odbor je imenovao tri predstavnika Zajednice opština u Nacionalni Savjet za održivi razvoj i razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti i tim povodom donio odgovarajuće odluke.

Kategorija: