Vodič za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata
02.12.2015

VODIC_strateska procjena-1Ovaj Vodič je pripremljen uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, na osnovu smjernica koje je pripremila posebno formirana Radna grupa Zajednice opština Crne Gore, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, privrednog sektora koji se bavi izradom planskih dokumenata i elaborata o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i NVO sektora u čijem fokusu su pitanja uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Cilj Vodiča jeste pružanje podrške stalnom poboljšavanju sposobnosti nadležnih organa lokalne uprave da formulišu potrebe koje treba da budu sprovedene radi kreiranja lokalne politike razvoja i zaštite javnog interesa kroz prostorno planiranje zasnovano na principima održivog korišćenja i zaštite životne sredine.

Korišćenje Vodiča nije obavezujuće. Dokument je napisan da bi pomogao lokalnim službenicima koji su zaduženi za sprovođenje procedure strateške procjene uticaja na životnu sredinu u postupku izrade lokalnog planskog dokumenta.

Vodič je pripremljen u namjeri da se maksimalno podstakne sinergijski efekat i paralelno vrši procedura sprovođenja strateške procjene uticaja na životnu sredinu sa procedurom izrade lokalnog planskog dokumenta, kako bi se moglo blagovremeno intervenisati na rješenja lokalnog planskog dokumenta i time, s jedne strane, obezbjediti sprovođenje principa održivog korišćenja i zaštite životne sredine, a s druge strane, ubrzati postupak izrade lokalnog planskog dokumenta izbjegavanjem vraćanja planskog dokumenta u prethodnu fazu radi dorade a zbog neadekvatno predviđenih rješenja.

 Prezentacija_Vodič_strateška procjena uticaja_lokalni planski dokument (PDF)

Kategorija: