Rok za prijave na konkurs za najbolje prakse produžen do 23. novembra 2015. godine
16.11.2015

Najbolje prakse 2015Rok za podnošenje prijava za konkurs za najbolju praksu je produžen do 23. novembra 2015. godine. Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 5 tematskih oblasti, i to:

  •  Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica
  •  Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou
  •  Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima
  •  Žensko preduzetništvo na lokalnom nivou
  •  Inicjative namijenjene mladima na lokalnom nivou

 

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu uom@t-com.me.

Kategorija: