Dvadeseti broj biltena „Naša zajednica“
24.11.2015

Pages from Bilten ZOCG za mailIz štampe je izašao dvadeseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa dr Zoranom Srzentićem, Predsjednikom Opštine Bar, kao i najznačajnije informacije sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je Izvještaju o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori, sa preporukama, koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope na nedavno održanoj jesenjoj sjednici Kongresa u Strazburu. Pored toga, dat je kratak pregled informacija sa pete sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona koja je održana početkom novembra na Cetinju, kao i sa niza drugih značajnih međunarodnih aktivnosti u kojima su Zajednica opština i njeni predstavnici uzeli učešća.

U biltenu su predstavljene aktivnosti radnih tijela Zajednice opština – Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, kao i Mreže opštinskih projekt menadžera, a poseban akcenat je dat Inicijativi Zajednice opština za odlaganje primjene Zakona o komunalnoj policiji. Značajno mjesto u ovom broju biltena dato je i osnovnim preporukama iz nedavno usvojene Analize Modela organizacije lokalne samouprave. Bilten sadrži informacije o aktivnostima preduzetim na izradi analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi u 2015-2016. godini, aktivnostima lokalnih samouprava na planu podsticanja zapošljavanja mladih ljudi, obrazovanja odraslih, energetske efikasnosti, kao i prevencije korupcije na lokalnom nivou. Najavljena je realizacija ovogodišnjeg Programa Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, a predstavljeni su najznačajniji izvodi iz saopštenja NALAS-a o suočavanju lokalnih vlasti sa izazovima i uticajima izbjegličke krize u jugoistočnoj Evropi.

Nastavljajući praksu predstavljanja najznačajnijih aktivnosti iz jedinica lokalne samouprave, „Naša zajednica“ i u ovom broju sadrži veliki broj informacija iz jedinica lokalne samouprave, čime bilten u potpunosti dokazuje svoju posvećenost najznačajnijim dešavanjima u opštinama u Crnoj Gori.

 Bilten broj 20. (PDF)

Kategorija: