Zajednica opština Crne Gore u posjeti Zajednici opština Republike Turske i Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)
09.10.2015

slika 3 TurskaNa poziv Zajednice opština Republike Turske, Delegacija Zajednice opština Crne Gore je boravila u zvaničnoj posjeti asocijaciji lokalnih vlasti Turske i Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Ova posjeta je organizovana uz podršku Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj.

Delegaciju Zajednice opština su predstavljali: Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Gradonačelnik Cetinja, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, dr Zoran Srzentić, Predsjednik Opštine Bar, Samir Agović, Predsjednik Opštine Petnjica i Vanja Starovlah, savjetnik za međunarodnu saradnju u Sekretarijatu Zajednice opština.

Pored članova Delegacije, sastancima je prisustvovao Branko Milić, Ambasador Crne Gore u Republici Turskoj.

Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora je na sastanku sa Zajednicom opština Turske, između ostalog, naglasio da Crna Gora i Turska imaju jako intezivnu saradnju na svim nivoima, da se u Crnoj Gori realizuje veliki broj projekata podržanih od strane TIKE i turske ambasade, te da saradnja koja već postoji može dalje biti obogaćena saradnjom između asocijacija lokalnih vlasti.  Ocjenio je jako korisnim uspostavljanje saradnje između nacionalnih asocijacija i da razmjena iskustava na raznim poljima može biti veoma dragocjena za obje strane. U tom smislu treba pristupiti potpisivanju Protokola o saradnji između asocijacija, radi bližeg definisanja oblasti saradnje.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština CG i Hajretin Gudrun, Generalni sekretar Zajednice opština Turske su predstavili ukratko asocijacije, njihovo članstvo, organizacionu strukturu i glavne aktivnosti. Posebno su naglasili značaj uspostavljanja partnerstava i bratimljenja između crnogorskih i turskih opština, unaprijeđivanje tog procesa i praćenje rezultata ostvarenih tom saradnjom. Naglašen je i značaj obuka, prvenstveno na planu razvijanja malih biznisa i upravljanja biznis zonama.

Dr Zoran Srzentić, Predsjednik Opštine Bar i Samir Agović, Predsjednik Opštine Petnjica izrazili su zadovoljstvo zbog organizovanja sastanka i ukratko predstavili svoje opštine i potencijalne oblasti za zajedničke projekte sa turskim kolegama.

Na sastanku je dogovoreno da se pristupi proceduri i pripremi Protokola o saradnji između zajednica opština Crne Gore i Turske koji bi bio potpisan prilikom uzvratne posjete Zajednice opština Turske Crnoj Gori, kao i da se oformi zajednički operativni tim koji će definisati prioritne oblasti saradnje i pratiti sprovođenje zajedničkih projekta i aktivnosti, u cilju implementacije Protokola o saradnji.

Crnogorska delegacija je posjetila i Tursku agenciju za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), gdje su sa predstavnicima TIKE razgovarali o podršci koju pruža TIKA u realizaciji brojnih projekata u Crnoj Gori.

Izražena je zahvalnost za sve aktivnosti koje je TIKA sprovela u Crnoj Gori, kao i očekivanje da će ta podrška biti još snažnija u narednom periodu.

Članovi crnogorske delegacije su, kao prioritetne oblasti za podršku, naveli projekte u oblasti razvoja malog i srednjeg biznisa, upravljanja biznis zonama, infrastrukture, ženskog preduzetništva, obnove kulturnih spomenika i dr.

Predloženo je i da TIKA sagleda mogućnosti za finansiranje zajedničkih projekata bratimljenih opština, kao i da se iskoristi pozicija koju asocijacije opština imaju kao predstavnici svih lokalnih samouprava obje zemlje radi prikupljanja opštinskih predloga projekata za finasiranje i širenje njihovih rezultata na što veći broj opština.

Predstavnici TIKE su izjavili da je posjeta realizovana u pravo vrijeme, s obzirom da je u toku priprema budžeta TIKE za narednu godinu. Praksa ove agencije je da sve pristigle zahtijeve iz zemalja u kojima djeluje vrednuje po značaju i uticaju koji bi se ostvario njihovom realizacijom i, na osnovu toga, donosi odluku o projektima koje će da finansira. Takođe su najavili da će, u komunikaciji sa koordinatorom TIKE za Crnu Goru, pristupiti realizaciji zaključaka sa sastanka.

Na kraju posjete, cnogorska delegacija se susrela i sa Vejselom Tirjakijem, predsjednikom opštine Altidag (centralna opština Ankare).

prva slika ankara.. slika 2..

Kategorija: