Sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave
26.10.2015

za sajtKomisija za finansiranje lokalne samouprave, na sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine u Podgorici, razmatra je pitanja važna za stvaranje pretpostavki za kvalitetnu implementaciju Zakona o porezu na nepokretnosti.

Komisija je razmatrala Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti i Predlog Pravilnika o sadržini Izvještaja o obračunu i naplati poreza na nepokretnosti. Na osnovu pristiglih predloga i sugestija iz opština, Komisija je, u odnosu na ove akte, pripremila jedinstveno Izjašnjenje i dostavila Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

U odnosu na  Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, Komisija je uputila zahtjev kojim od Ministarstva finansija insistira na hitnom donošenju ovoga propisa, imajući u vidu činjenicu da jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonskom procedurom, moraju do sredine decembra donijeti opštinske odluke o porezu na nepokretnosti, kako bi iste mogle primjenjivati za obračun poreza na nepokretnosti za 2016. godinu.

Radi preciznijeg definisanja pojedinih odredbi u Uredbi i izbjegavanja mogućih nejasnoća u praksi, Komisija je dala i niz pojedinačnih primjedbi na predložene odredbe Nacrta, a koje se odnose na preciziranje utvrđivanja tržišne cijene m² zemljišta, poslovnog i drugog nestambenog objekta; kriterijuma za korekciju tržišnih vrijednosti nepokretnosti; utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige, i dr.

Povodom razmatranja Predloga Pravilnika o sadržini Izvještaja o obračunu i naplati poreza na nepokretnosti date su primjedbe u odnosu na sadržaj obrasca Izvještaja IOPN i na predloženi rok za dostavljanje istog Ministarstvu finansija. Komisija je, razmatrajući ovaj dokument, ponovo ukazala na potrebu hitnog rješavanja problema nekompatibilnosti softverskih rješenja baza podataka o nepokretnostima Uprave za nekretnine i lokalnih  poreskih organa, kao i utvrđivanja jedinstvenog softverskog rješenja za jednobrazno oporezivanje nepokretnosti na nivou svih jedinica lokalne samouprave, a koji zahtjev je ranije upućen Ministarstvu finansija.

Kako bi jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalni poreski organi bili u mogućnosti da počev od 01.01.2016. godine implementiraju odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti, neophodna je priprema i blagovremeno donošenje opštinskih odluka o porezu na nepokretnosti. U cilju pripreme i pomoći opštinama u donošenju ovih propisa, Komisija je pripremila Model Odluke o porezu na nepokretnosti, koji će biti dostavljen opštinama na korišćenje. Model treba da posluži opštinama kao smjernica u koncipiranju sopstvenih odluka, što svakako ne podrazumijeva obavezu striktnog preuzimanja preloženih odredbi iz Modela. Svaka opština će se, shodno svojoj poreskoj politici, opredijeliti za konkretna rješenja u odluci o porezu na nepokretnosti.

Kategorija: