Pilot projekat – Racionalizacija sistema grijanja instaliranjem kotla na drveni pelet u Dnevnom centru u Beranama
30.10.2015

Berane (3)Povodom realizacije pilot projekta Racionalizacija sistema grijanja instaliranjem kotla na drveni pelet u zgradi JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, a u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“, u Beranama je 30. oktobra 2015.godine potpisan Sporazum  o saradnji između Zajednice opština Crne Gore, Opštine Berane i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i primopredajni dokumenti.

Dragoslav Šćekić, Predsjednik Opštine Berane, istakao je da Opština Berane  ima poseban senzibilitet prema ranjivim kategorijama građana, na šta ukazuju brojne aktivnosti koje su realizovane u cilju smanjivanja drušvenih i psiholoških barijera sa kojima se suočava ova populacija.

“Realizacijom projekta će se značajno smanjiti troškovi grijanja, jer je pelet jeftiniji od mazuta, a i velikoj mjeri prihvatljiviji kada je u pitanju očuvanje životne sredine”, naveo je on, uz napomenu da smanjenje troškova znači i više sredstava za potrebe korisnika u Dnevnom centru.Kotao (3)

Jasna Sekulović, projekt menadžer GIZ-a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu, naglasila je da joj je posebno zadovoljstvo što su krajnji korisnici projekta djeca sa posebnim potrebama. Ona je istakla da je projekat nabavke kotla na pelet u pravom smislu zajednički projekat GIZ-a i Opštine Berane, s obzirom da je učešće Opštine i Vodovoda jednako donaciji GIZ-a.

Ivana Lalević, predstavnica Zajednice opština, istakla je da je ovaj projekat dobar primjer uspješne saradnje sa međunarodnim donatorima i sa lokalnom samoupravom, te naglasila da će Zajednica opština i ubuduće nastaviti da podržava projekte usmjerene na unapređenje svih aspekata rada lokalne samouparve.

Kategorija: