Gradonačelnici jugoistočne Evrope o javnim uslugama tokom izbjegličke krize
02.10.2015

clip_image002„Izazovi i uticaj izbjegličke krize na lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi“ bili su u fokusu panel diskusije koju je 2. oktobar 2015. godine u Zagrebu, Hrvatska, organizovala danas Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačkog društva za razvoj i saradnju (GIZ) i Vlade Švajcarske.

Gradonačelnici i predstavnici opština Kutina, Tovarnik, Zabok, Njemci (Hrvatska), Kanjiža, Subotica, Paraćin, Preševo (Srbija), Kahramanmaras i Istanbul (Turska) govorili su o svojim iskustvimа i prаksama koje su imali sa dosadašnjim prilivom izbjeglicа, uz razmatranje narednih koraka.

Priliv izbjeglica pogađa prvo lokalne samouprave, zbog toga one moraju biti razmatrane kao prvi zainteresovani subjekti koje treba da podrže nacionalne vlasti i međunarodna zajednica koja se bavi pitanjem priliva izbjeglica, zaključak je panela gradonačelnika.

Lokalne samouprave su apelovale na poboljšanje koordinacije na regionalnom nivou i jačanje saradnje sa centralnim vlastima. „Naša međuopštinska saradnja i solidarnost se mora pokazati“, rekla je Ruža Veselčić Šijaković, Predsjednik opštine Tovarnik, Hrvatska. „Mi koji smo na tranzitnim rutama, treba da upozoravamo jedni druge o očekivanom prilivu izbjeglica, kako bi smo se na vrijeme pripremili. Takođe, saradnja sa centralnim vlastima mora biti unaprijeđena radi dobrobiti svih.“

Pogođene opštine se suočavaju sa visokim dnevnim prilivom izbjeglica koji u mnogim slučajevima dramatično povećava broj stanovništva na dnevnoj osnovi. U tim uslovima, vršenje ovlašćenja i odgovornosti lokalnih samouprava postaje veoma otežano. Bezbjednost zajednice, javna čistoća, pijaća voda, sakupljanje komunalnog otpada, upravljanje otpadnim vodama, javni prevoz, itd. postaju ključna pitanja sa kojima pogođeni gradovi moraju da se suočavaju svakodnevno. „Dnevno, na ulicama Preševa se nalazi po 3-4.000 izbjeglica“, rekao je Ilir Sadriu, odbornik skupštine opštine ovog srpskog grada. „Moramo da povećamo kapacitete javnog komunalnog preduzeća kako bismo mogli da upravljamo situacijom.“

NALAS mreža okuplja oko 9000 jedinica lokalne samouprave. Samo su par desetina pogođene ovom krizom. Asocijacije lokalnih vlasti su spremne da podrže prekograničnu saradnju između gradova kako bi donekle ublažile teret. „Ova kriza je takođe prilika da se testiramo koliko smo spremni i osjetljivi da pomognemo drugima“, rekao je Emil Draghici, Predsjednik NALAS-a i Gradonačelnik Vulcana-Bai, Rumunija.

 Saopštenje NALAS

Kategorija: