Sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština
23.09.2015

za sajtKomisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština na sjednici održanoj 23. septembra 2015. godine u Podgorici, razmatrala je pitanja bitna za stvaranje pretpostavki za uspješnu implementaciju Zakona o porezu na nepokretnosti.

1. Povodom problema nekompatibilnosti evidencija Uprave za nekretnine i softvera koji podržavaju opštinske baze podataka o nepokretnostima, Komisija je utvrdila predlog mjera za njegovo rješavanje koji je uputila nadležnim državnim organima – Ministarstvu finansija i Upravi za nekretnine. Komisija predlaže da se navedeni problem riješi što prije na način što će Ministarstvo finansija – Uprava za nekretnine izvršiti doradu postojećeg softverskog rješenja koje će obezbijediti automatsko preuzimanje i adekvatnu replikaciju katastarskih podataka iz baze podataka katastra nepokretnosti koja odgovara postojećem softverskom rješenju za porez na nepokretnosti koje koriste opštine. Takođe, Komisija predlaže da Ministarstvo finansija, u saradnji sa Upravnom za nekretnine i lokalnim samoupravama, obezbijedi izradu novog softvera koji će biti jedinstven u svim opštinama za potrebe utvrđivanja poreza ne nepokretnosti, a koji će koristiti podatke iz baze podataka Uprave za nekretnine, u cilju utvrđivanja jednobraznog modela oporezivanja nepokretnosti i neophodne evidencije i praćenja ovog poreza na nivou jedinica lokalne samouprave.

2. Komisija je podnijela Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Inicijativu za donošenje propisa kojim će urediti pitanja u vezi sa poljoprivrednim zemljištem, shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti. Naime, Zakonom o porezu na nepokretnosti opštinama je data mogućnosti utvrđivanja više poreske stope na nepokretnosti od osnovne, između ostalog, i za „poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje, a čija površina prelazi 150.000 m²“. Međutim, jedinice lokalne samouprave ne mogu da koriste mogućnost adekvatnog oporezivanja poljoprivrednog zemljišta, shodno zakonu, iz razloga što državni organ nadležan za poslove poljoprivrede nije donio propis kojim se jasno definiše pojam poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje, odnosno ne obrađuje, iako je obaveza njegovog donošenja utvrđena još 2003. godine, kada je stupio na snagu Zakon o porezu na nepokretnosti.

3. U susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, počev od 01.01.2016. godine, Komisija je utvrdila plan aktivnosti na pripremi Modela Odluke o porezu na nepokretnosti, koji bi trebalo da pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi opštinskih odluka o porezu na nepokretnosti usklađenih sa izmjenama zakona.

Kategorija: