Učešće Zajednice opština u Regionalnom projektu „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“
27.08.2015

DSC_fotoZajednica opština Crne Gore uključena je u realizaciji Regionalnog projekta Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“. Projekat sprovode tri partnera: NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), SWG (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju).

Projekat je usmjeren na razvijanju odgovarajućeg modela upravljanja otpadom i preporuka kroz regionalnu platformu za dijalog u cilju unapređenja koordinacije i doprinosa u rješavanju pitanja upravljanja otpadom. Na taj način će se podstaći zemlje jugoistočne Evrope da iniciraju zajedničko upravljanje prirodnim resursima sa namjerom promovisanja održivog razvoja životne sredine i socio-ekonomskog razvoja ruralnih i priobalnih pograničnih područja.

Glavni cilj projekta je da unaprijedi uslove konceptualnog i organizacionog okvira za integrisano upravljanje čvrstim otpadom (IUČO) u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope, kroz postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

  • analiziranje i izrada najadekvatnijih modela integralnog upravljanja čvrstim otpadom u pograničnim zajednicama;
  • podsticanje razmjene iskustava i najboljih praksi između zainteresovanih učesnika, kao i predstavljanje EU konteksta efektivnog upravljanja čvrstim otpadom;
  • priprema mjera i preporuka budućih politika i njihovo sprovođenje, čime će se ubrzati proces EU integracija;
  • stavljanje upravljanja čvrstim otpadom na agendu lokalnih vlasti i lokalnih zajednica (podizanje svijesti); i
  • jačanje saradnje između lokalnih i centralnih vlasti na uspostavljanju dijalaga za kreiranje budućih politika i jačanje ukupnog razvojnog procesa pograničnih i ruralnih zajednica.

Aktivnosti projekta koji se sprovodi od jula 2015. godine do juna 2016. godine fokusirane su na tri pilot oblasti:

  1. Jadranski priobalni region Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji koordinira NALAS i asocijacije lokalnih vlasti odnosnih zemalja, u koje je uključena i Zajednica opština Crne Gore. Ova oblast je pogođena čvrstim otpadom koji pluta po vodnim tijelima, koji nastaje u ruralnim naseljima duž morske obale Albanije;
  2. Šarski planinski region koji obuhvata pogranične opštine između Makedonije, Albanije i Kosova, kojim koordinira SWG; i
  3. Pogranični region sliva Drine-Save između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Drine-Tare između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije kojima koordinira SWG.

Ciljne grupe projekta su: lokalne i nacionalne vlasti, institucije i organizacije upravljanja otpadom, fakulteti i centralne statističke organizacije jugoistočne Evrope. U tom pogledu, prepoznato je 9 opština iz četiri zemlje pilot područja NALAS-a duž jadranskog priobalnog regiona koje bi aktivnim učešćem dale značajan doprinos sprovođenju projekta, i to: Skadar, Vau i Dejes i Leha (Albanija); Ulcinj, Bar i Herceg Novi (Crna Gora); Neum (Bosna i Hercegovina) i Mljet i Slivno (Hrvatska).DSC_foto 2

U cilju predstavljanja projekta, održan je početni sastanak 25-26. avgusta 2015. godine u Skadru, Albanija, u organizaciji Albanske asocijacije komuna. Prvog dana je organizovana i posjeta deponiji u komuni Bushat.

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnera i lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom.

Delegaciju iz Crne Gore su činili: Danijela Đurović, predstavnik Zajednice opština u Radnoj grupi NALAS-a za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Sanja Živković, projekt menadžer, Milo Markoč, predstavnik Opštine Bar, Avdula Derviši, predstavnik Opštine Ulcinj i Danijela Vlaović, predstavnik Opštine Herceg Novi.