Studijska posjeta u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“
24.07.2015

PaneliU okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“ realizovana je studijska posjeta gradu Zagrebu, od 19. do 24. jula 2015. godine. Učesnici posjete su bili projekt koordinatori iz partnerskih asocijacija na projektu iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije i Makedonije i Kosova, kao i predstavnici GIZ-a koji finansijski podržava implementaciju projekta. U studijskoj posjeti gradu Zagrebu učestvovala je i Ivana Lalević, koordinator na projektu ispred Zajednice opština Crne Gore.

Prvog dana studijske posjete, učesnici su posjetili energetski efikasnu administrativnu zgradu grada Zagreba, na čijem krovu su postavljeni solarni paneli i kolektori za proizvodnju električne energije.

Organizovana je posjeta i Uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj grada Zagreba, gdje su učesnicima predstavljena iskustva i barijere u prikupljanju podataka u pripremi Akcionog plana za održivo korišćeje energije (SEAP), kao i poteškoće u sprovođenju mjera propisanih SEAP-om. U cilju podizanja svijesti javnosti o značaju mjera energetske efikasnosti koje direktno utiču na kvalitet života građana, predstavljena su iskustva u organizaciji promotivnih aktivnosti. Posebno su predstavljene promotivne aktivnosti u dječijim vrtićima, osnovnim i srednjim školama koje su imale dobre rezultate u širenju informacija o koristima koje proizilaze iz sprovođenja mjera energetske efikasnosti.

Predstavnici asocijacija lokalnih samouprava iz regiona su posjetili Udrugu gradova Hrvatske, gdje su u konstruktivnom razgovoru razmijenili iskustva iz različitih oblasti djelovanja i izazova sa kojima se susreću asocijacije u svom svakodnevom  radu.

Drugi dan je bio posvećen posjeti Ivanić gradu, kao primjeru grada koji uspješno sprovodi mjere iz SEAP-a i ima dobro organizovanu i aktivnu kancelariju za energetsku efikasnost. U Ivanić gradu učesnici su posjetili Poljane – energetski efikasno naselje, u kojem sve kuće i dječiji vrtić koriste solarnu energiju kao mjeru za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

U okviru programa, učesnici su posjetili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovost, gdje su se upoznali sa mogućnostima za dobijanje subvencija u sprovođenju mjera energetske efikasnosti. Posebno su predstavljene podsticajne mjere za lokalne samouprave u pripremi i izradi SEAP-a, kao i u sprovođenju konkretnih mjera predviđenih ovim planom.

Učesnici su studijsku posjetu ocijenili izuzetno korisnom za njihov dalji rad.

Kategorija: