Smjernice za lokalne donosioce odluka za upravljanje opštinskom imovinom
29.07.2015

low-AM_Toolkit29. jul 2015. – Priručnik za upravljanje opštinskom imovinom – Smjernice za lokalne donosioce odluka, Regionalni izvještaj o praksama u oblasti upravljanja imovinom i Izvještaj o međunarodnoj praksi u oblasti upravljanja imovinom pripremljeni su u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi“, kojeg je finansiralo njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju i Vlada Švajcarske, a sproveli su ga Otvoreni regionalni fond GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga i Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u saradnji sa asocijacijama lokalnih vlasti uključujući i Zajednicu opština Crne Gore.

Ova dokumenta su pripremljena radi pružanja informacija lokalnim donosiocima odluka, kako u lokalnoj upravi tako i u javnim vodovodnim preduzećima, u pogledu najboljeg načina upravljanja imovinom neophodnom za pružanje komunalnih usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama.

Svrha ovih dokumenata je da donosiocima odluka približi sistematski pristup upravljanja javnom komunalnom infrastrukturom, kao i da pruži smjernice koje se odnose na uvođenje/unapređenje praksi upravljanja imovinom.

Pružajući informacije o integrisanom sistemskom pristupu upravljanja imovinom komunalnih preduzeća, ova dokumenta treba da pruže pomoć donosiocima odluka prilikom:

–          unapređenja organizacione strukture i podjele odgovornosti i poslova u upravljanju imovinom i

–          postepenog uvođenja praksi upravljanja imovinom u svakodnevne aktivnosti.

Priručnik treba da pomogne čitaocima da prepoznaju nedostatke i izazove, kao i da pripreme strategije za njihovo prevazilaženje koristeći informacije i njihove izvore objedinjene za tu namjenu.

Priručnik o upravljanju imovinom (PDF dokument)

 Regionalni izvještaj_upravljanje imovinom (PDF dokument)

Izvještaj o međunarodnim praksama_upravljanje imovinom (PDF dokument)

Kratak pregled Priručnika o upravljanju imovinom (PDF dokument na engleskom)