Prezentacija Nacrta Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Nacrta Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata
24.07.2015

okrugli stoZajednica opština Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori su u Podgorici 23. jula 2015. godine organizovale Okrugli sto Prezentacija Nacrta Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Nacrta Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata”.

Okrugli sto je bio namjenjen predstavnicima organa lokalne uprave nadležnim za pitanja planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine, kao i članovima Radne grupe za pripremu odnosnih dokumenata. Na osnovu smjernica Radne grupe, Priručnik je pripremila Ksenija Vukmanović, dok je Vodič pripremila Lazarela Kalezić.

Priručnik je pripremljen u cilju pružanja podrške stalnom poboljšavanju sposobnosti nadležnih organa lokalne uprave da formulišu potrebe koje treba da budu sprovedene u cilju kreiranja lokalne politike razvoja i zaštite javnog interesa kroz prostorno planiranje, dok Vodič treba da pruži praktične informacije za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnog planskog dokumenta, kao i da ukaže na korelaciju i međusobni uticaj ova dva postupka čiji cilj je održivo planiranje prostora zasnovano na principima zdrave životne sredine.

Oliver Marković, predsjednik Radne grupe za izradu ovih dokumenata, zahvaljujući se ekspertima na kvalitetno obavljenom zadatku, govorio je o razlozima koji su opredjelili Zajednicu opština da inicira i realizuje aktivnosti na njihovoj pripremi, a koji se odnose na:
– realizaciju Zakonom utvrđenih principa zaštite javnog interesa i zaštite privatnog interesa a ne na štetu javnog interesa;
– precizno utvrđivanje obaveza organa lokalne uprave kao nosioca pripremnih poslova koje se odnose na obezbjeđivanje baznih studija i drugih podataka neophodnih za izradu planskih dokumenata;
– ekonomsku analizu uticaja lokalnog planskog dokumenta na obaveze lokalne samouprave u pogledu njegove realizacije.

Nakon prezentacija dokumenta koje su izvršile Ksenija Vukmanović i Lazarela Kalezić, predstavnici opština su izrazili zadovoljstvo zbog aktivnosti preduzetih u pogledu pripreme ovih dokumenata, ističući da im je od značajne koristi što oni sadrže pregled njihovih obaveza koje moraju da realizuju u svakodnevnom poslu.

Na osnovu sugestija sa sastanka, kao i sugestija koje budu dostavljene u pisanoj formi, pripremiće se konačna verzija Priručnika i Vodiča, koji će, u skladu sa planiranom dinamikom, biti publikovani u septembru, nakon čega će uslediti njihova prezentacija i distribucija svim jedinicama lokalne samouprave.

okrugli sto 1

Kategorija: