NALAS Publikacija o najboljim opštinskim praksama u oblasti rodne ravnopravnosti i rada sa mladima
10.07.2015

low-GY_publication

U okviru desete  Generalne skupštine, održane u Plovdivu 18. maja 2015. godine, NALAS  je organizovao dodjelu GENiYOUTH nagrada za za najbolje opštinske inicijative u u oblasti rodne ravnopravnosti i rada sa mladima.

Pobjednici su:

  • Opština Elbasan, Albanija
  • Opština Petrovo, Bosna i Hercegovina
  • Opština Maribor, Slovenija
  • Stalna konferencija gradova i opština – Nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji
  • Opština Ajdovščina, Slovenija

NALAS je takođe uručio specijalno priznanje Zajednici opština Marmara regiona iz Turske, jer su se opštine iz ovog regiona u najvećem broju odazvale na ovaj konkurs.

NALAS se zahvaljuje svim predsjednicima opština/gradonačelnicima koji su podržali aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i rada sa mladima u svojim lokalnim samoupravama i njihovim posvećenim timovima koji implemetiraju ove aktivnosti; svim opštinama koje su učestvovale u konkursu i koje su pristale na njihovo objavljivanje i širenje; NALAS–ovim lokalnim kontaktima koji se bave ovim pitanjima, kao i NALAS-ovim asistentima za upravljanje znanjem iz asocijacija, koji su naporno radili da sprovedu aktivnosti u okviru GENiIYOUTH konkursa.

U Publikaciji, koja je data u linku, možete naći sve inicijative koje su učestvovale u konkursu, a koje mogu poslužiti kao motivacija i inspiracija opštinama da sprovedu aktivnosti kojima će se truditi da obezbijede uključivanje svih građana u pitanja kojima se bave lokalne samouprave.

Ova aktivnost je bila realizovana uz podršku GIZ projekta za institucionalnu podršku NALAS-u.

Kategorija: