Zajednica opština Crne Gore na sastanku sa Monitoring misijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
09.06.2015

006Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u periodu 09-11. juna 2015. godine boravi u Crnoj Gori, gdje će obaviti niz konsultativnih sastanaka sa najznačajnijim institucijama zaduženim za predlaganje, utvrđivanje i sprovođenje politika kojima se implementira sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori i njegova usklađenost sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Prvi u nizu sastanaka, Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope je održala 09.06.2015. godine u Podgorici sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore, odnosno članovima Delegacije Crne Gore pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

Sastanku su prisustvovali članovi Monitoring misije Savjeta Evrope: Gaye Doganoglu i Henrik Brade Johansen, izvjestioci o lokalnoj demokratiji, Veith Mehde, nezavisni ekspert, Stephanie Poirel, sekretar Misije i Fritz Bohm, zamjenik sekretara Misije. Delegaciju Zajednice opština predstavljali su: Aleksandar Žurić, šef Delegacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, kao i članovi Delegacije: Sonja Nikčević, član, Časlav Vešović i Zenepa Ljiković, zamjene člana i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.

Cilj održavanja sastanka je bio da se predstavnici Monitoring misije upoznaju sa trenutnim stanjem u lokalnoj samoupravi, lokalnoj demokratiji i vladavini prava na lokalnom nivou u Crnoj Gori, odnosno o njenom napretku u odnosu ispunjavanje vrijednosti utvrđenih Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi u poređenju sa Izvještajem iz 2010. godine. Na osnovu niza sastanaka koji će se ovom prilikom obaviti, Monitoring misija će pripremiti novi Izvještaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori i sa tim će upoznati članove Kongresa na sljedećem sastanku ove značajne međunarodne institucije.

Na sastanku je posebno bilo riječi o zakonodavnom okviru kojim se regulišu pitanja od značaja za sistem lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na važeće izborno zakonodavstvo; finansiranje lokalne samouprave; upravni i finansijski nadzor u lokalnoj samoupravi; odnose i saradnju centralnih i lokalnih vlasti; (ne) ratifikovanje pojedinih članova Evropske povelje o lokalnoj samoupravi; položaj i ulogu Zajednice opština Crne Gore kao nacionalne asocijacije svih jedinica lokalne samouprave, i niz drugih pitanja od značaja za pripremu izvještaja Monitoring misije.

Predstavnici Zajednice opština su, između ostalog, posebno istakli da je za dalji razvoj i unapređenje lokalne demokratije i dinamiziranje reformi u oblasti javne uprave, uključujući i lokalnu samoupravu u Crnoj Gori od posebnog značaja formiranje Ministarstva za javnu upravu i lokalnu samoupravu. Takođe, donošenje novih i izmijena postojećih zakonskih propisa kojima se regulišu određena pitanja od značaja za lokalne samouprave, a kojim će se unaprijediti teško finansijsko stanje u kojima se nalaze jedinice lokalne samouprave, postavlja se kao prioritet u narednom periodu, pa su u tom smislu pozvali članove Monitoring misije da u svom Izvještaju posebnu pažnju posvete pitanju dovoljnosti sredstava za vršenje zakonom utvrđenih obaveza lokalnih samouprava.

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti će narednih dana imati niz sastanaka (sa Skupštinom Crne Gore, nadležnim ministarstvima, pojedinim opštinama, i dr.), nakon čega će pripremiti Izvještaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori koje će usaglasiti sa crnogorskim partnerima, a sa čijim sadržajem će upoznati članove Kongresa na narednom zasijedanju u oktobru mjesecu ove godine.

Kategorija: